Počet obyvateľov mesta Banská Bystrica aj v roku 2016 poklesol. Zmena však nebola tak výrazná, ako v predošlých rokoch. V meste žilo k 31. decembru celkom 76 784 obyvateľov, z čoho bolo 40 764 žien a 36 020 mužov.

demografia_16

Najväčší úbytok obyvateľov zaznamenala Banská Bystrica v roku 2006, keď sa počet jej obyvateľov počas roka znížil až o 1201 obyvateľov. Počas roka 2016 to bol ale len pokles na úrovni niečo cez 200 obyvateľov. Ide o najnižší pokles počtu obyvateľov mesta za posledných šesť rokov.

V roku 2016 sa do Banskej Bystrice prisťahovalo viac ako 1000 ľudí, odsťahovalo sa ich takmer 1300. Banskobystričania sa najčastejšie sťahovali do Českej republiky, Rakúska i Nemecka, ale aj do okolitých miest a obcí (napr. Motyčky, Veľká Lúka, Podkonice, Malachov, Sliač, Vlkanová, Podbrezová, Poniky, Harmanec, Tajov Badín). Štatistiky matriky zaznamenali aj 1198 úmrtí, z toho bolo 679 Banskobystričanov a Banskobystričaniek.

Bystričania vytvorili nový sobášny rekord

novorodenec nosko 1Vlani sme zaznamenali rekordný počet svadieb. Svoje áno si povedalo 510 snúbencov. Obľúbeným mesiacom na sobáš bol september. K netradičným miestam veľkého dňa zaľúbencov patril napríklad Vodný hrad v Hronseku,“ hovorí Marta Čellárová, vedúca Matričného úradu a ohlasovne pobytu MsÚ v Banskej Bystrici.

Rok 2016 bol oproti tým ostatným plodnejší a šťastný pre mnohých partnerov. V Banskej Bystrici sa narodilo takmer 1200 bábätiek, z toho bolo 776 Banskobystričanov a Banskobystričaniek. Medzi obľúbené chlapčenské mená pre novorodencov patrili: Jakub, Matej, Ján, Peter, Filip, Matúš, Juraj, Dávid i Adam, viedol Martin, Michal a Tomáš. Do knihy narodení sa k Rockovi, Leroyovi, Natanaelovi, Tristanovi a Maikovi pripísali ďalšie netradičné chlapčenské mená, a to Martino a Maison.