Bystrická hodinka už siedmy rok pravidelne a s veľkým úspechom odkrýva tajomstvá minulosti Banskej Bystrice. Po prázdninovej prestávke sa Bystrická hodinka vracia a jej táma bude opäť zaujímavá. Podujatie sa uskutoční vo štvrtok 22. septembra v Národnom dome.

Septembrová Bystrická hodinka sa zameria na starostlivosť o pamiatky a ich využitie v našom meste, v porovnaní so zahraničím. Na tému Banská Bystrica vs. svet bude prednášať arecheológ Martin Kvietok.

„V rámci prednášky sa ľudia dozvedia, ako verejná správa, mestské samosprávy, respektíve súkromný sektor, pristupujú k porovnateľným pamiatkam, aké máme v Banskej Bystrici a ako ich dokáže prezentovať a hlavne rozvíjať v rámci aktivít cestovného ruchu či posilňovania identity miestneho obyvateľstva a jeho hrdosti na svoju minulosť,“ uviedol Martin Kvietok.

V poradí už päťdesiata prvá Bystrická hodinka sa uskutoční vo štvrtok 22. septembra  o 18.00 h v priestoroch Kaviarne Národného domu. Vstup je voľný.

Organizátorom podujatia je OZ Banskobystrický okrášľovací spolok, s finančnou podporou Nadácie Veolia. Viac informácií na bystrickahodinka.sk.