Banská Bystrica sa už o necelý týždeň opäť stane kontaktným centrom Vyšehradskej mládeže. V dňoch 25. -27. apríla sa už po druhýkrát z iniciatívy Euroatlantického centra uskutoční Vyšehradské mládežnícke fórum, ktoré do srdca Slovenska pritiahne na tri dni univerzitných študentov a odborníkov z Česka, Poľska, Maďarska a Slovenska.

plagátVyšehradské mládežnícke fórum je vyvrcholením dlhodobého unikátneho medzinárodného projektu Visegrad Youth Initiative, ktorého cieľom je spojenie odborných poznatkov pozvaných expertov s názormi mladých participantov o  možnostiach a nových výzvach Vyšehradskej štvorky. Hlavným zámerom projektu je podporiť verejnú diskusiu o význame, súčasnom postavení a smerovaní vyšehradského zoskupenia, predovšetkým v oblastiach spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky a ekonomiky. Projekt je pokračovaním úspešného mládežníckeho fóra Visegrad Youth Forum 2011 on Common Foreign and Security Policy .

Program aprílového fóra bude pozostávať z troch panelových diskusií tematicky zameraných na politickú spoluprácu, bezpečnosť a ekonomiku. Na  diskusiách vystúpia nielen slovenskí, ale aj zahraniční experti zastupujúci štátne a mimovládne inštitúcie, či akademickú obec. Pre študentov je pripravená exkurzia na vojenskú leteckú základňu Sliač a po návrate večerná neformálna diskusia s vojakmi, ktorí sa zúčastnili zahraničných mierových misií. Okrem diskutovania si študenti budú môcť vyskúšať aj rozhodovanie a dosahovanie konsenzu počas workshopu, počas ktorého sa pokúsia vytvoriť vlastnú- študentskú verziu Vyšehradskej deklarácie. Špecifikom fóra nie je len jeho program, ale aj fakt, že je organizované výlučne študentmi, ktorí sa snažia o získanie praktických skúseností a aplikovanie teoretických poznatkov získaných počas štúdia.

Vzdelávací projekt Euroatlantického centra vznikol v spolupráci s neziskovými organizáciami Jagello 2000 (Česko), Corvinus Society for Foreign Affairs and Culture (Maďarsko), Euroatlantickou asociáciou (Poľsko) a Fakultou politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Vyšehradské mládežnícke fórum finančne podporili: Medzinárodný vyšehradský fond, Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí a Banskobystrický samosprávny kraj.