Už od zajtra pondelka 29. augusta do utorka 30. augusta privíta Banská Bystrica prestížne a v rámci Slovenska jedinečné podujatie Inteligentní ľudia v inteligentných mestách (Smart People in Smart Cities).

ekonomicka fakulta umbHlavným cieľom podujatia je vytvoriť priestor na odbornú diskusiu za účasti svetových, európskych a slovenských vedeckých kapacít na aktuálnu tému s celoeurópskym presahom – problematiku inteligentných „smart“ miest a kľúčovú rolu inteligentných ľudí v nich.

V  atraktívnom, dvojdňovom programe workshopu  vystúpia celosvetovo uznávaní odborníci a regionalisti z celého sveta. Špičkoví experti pochádzajú  z dvanástich krajín sveta (napr. USA, Čile, Švédsko, Izrael, Brazília, Portugalsko, Slovinsko, Holandsko). Medzi pozvané  osobnosti, ktoré sa podelia o svoje skúsenosti a poznatky o budovaní inteligentných miest,  patria napr. Peter Nijkamp, uznávaný regionalista pôsobiaci na Tinbergen Institute v Amsterdame, Roger Stough a Kingsley Haynes z George Mason Universty v USA, ale aj Aura Reggiani z univerzity v Bologni, či John Östh z univerzity v Uppsale.

Nosnými témami workshopu sú rozličné aspekty budovania inteligentného mesta z hľadiska priestorového, ekonomického, sociálneho i technického (napr. geografia mestskej inteligencie; high-tech služby pre podniky v mestách; cestovný ruch v inteligentnom meste, kvalita života a spokojnosť obyvateľov, či start-up aktvitiy v mestách). Zaujímavými sú aj prednášky o významných osobnostiach vedy, ktoré budú venované Matejovi Belovi, významnému európskemu vedcovi 18. storočia, a Julianovi  Wolpertovi, priekopníkovi lokalizačnej teórie a bádateľa neziskového sektora a jeho úlohy v území.

Workshop zastrešuje Výskumné a inovačné centrum Ekonomickej fakulty UMB s podporou dotačnej schémy Ministerstva zahraničných vecí SR pri príležitosti Slovenského predsedníctva v Rade EÚ, mestom Banská Bystrica a Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja EF UMB.

Program workshopu:

Pondelok 29. august (Miesto: Ekonomická fakulta, Tajovského 10, Banská Bystrica)

09:30 – 09:45 Otvorenie workshopu a privítanie účastníkov

10:00 – 12:00 1. Sekcia

Chair: Roger Stough

– Bots Versus Bohemians: Resiliency of Labor Markets in Automated Cities (Laurie Schintler, George Mason University, US)

– The Geography of Urban Intelligence (Peter Nijkamp, Tinbergen Institute, Amsterdam, Netherlands)

– Data requirements for smart people in smart cities (Tomaz Ponce Dentinho, University of Azores)

– Assessing Metropolitan Transportation Investments: Spatial Econometric-CGE: Considerations (Kingsley Haynes, George Mason University, US)

13:00 – 15:00 2. Sekcia

Chair: Alexandra Bitušíková

– High-tech services to companies in the city: the rise of the modern economy in Brazil (Ana Maria Bonomi Barufi, University of Sao Paulo)

– Cities and their start-up communities (Oto Hudec, TUKE, Slovakia)

– The City in Regional Science (Dani Shefer, Technion, Haifa, Israel)

– Banská Bystrica in context of smart urban development (Kamila Borseková, UMB, Slovakia)

16:00 – 18:00 Sprevádzaná exkurzia po Banskej Bystrici

Utorok 30. august (Miesto: Historická Radnica mesta Banská Bystrica)

9:00 – 10:00 Panelová diskusia

– ʻWhat smart things would I do if I were a mayor of SMART Banská Bystrica?ʼ (Diskutujúci: Laurie Schintler, Dani Shefer, Peter Nijkamp, John Osth, Oto Hudec; Moderátor: Kamila Borseková)

10:30 – 12:00 Špeciálna sekcia ‘Footprints of Regional Science’

Chair: Kingsley Haynes

– ‘Great Minds’ Lecture Series 1 – Matej Bel, the Great Ornament of Hungarian Empire (Alexandra Bitušíková, Matej Bel University, Slovakia)

– ‘Great Minds’ Lecture Series 2 – Julian Wolpert (Roger Stough, George Mason University, US)

– The ‘Voice of Regional Science’ Series: Tourism in the Smart City: a Common Place for Visitors and Residents (Joao Romao, University of Algarve, Portugal)

13:00 – 15:00 3. Sekcia

Chair: Katarína Vitálišová

– Resilience in Spatial and Urban Systems (John Östh, University of Uppsala, Sweden)

– Creative Capital, Information and Communication Technologies, and Economic Growth
in Smart Cities (Amit Batabyal, Rochester Institute of Technology, US)

– Regional Brain or Ability Drain in the Chilean Economy (Patricio Aroca, Universidad Adolfo Ibáñez, Chile

– Resilience in Spatial and Urban Systems 1 (Aura Reggiani, University of Bologna, Italy)

16:00 – 18:00 Múzeum Slovenského Národného Povstania