Výsledky spolupráce sa môžu dostaviť vo veľmi krátkom čase – aj to bol jeden zo záverov, na ktorom sa zhodli zástupcovia banskobystrickej samosprávy s predstaviteľmi Juhomoravského kraja. Oficiálnu delegáciu vedenú námestníkom hejtmana Juhomoravského kraja Ivom Polákom  dnes v historických priestoroch Radnice prijal  primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

Témami pracovného rokovania boli príklady dobrej praxe, možnosti vzájomnej podpory v oblasti marketingu, rozvoja cestovného ruchu, spolupráce v školstve, vede a vzdelávaní či pomoci pri rozširovaní medzinárodných kontaktov so zameraním na Ruskú federáciu a Balkán.

„Máme záujem intenzívne spolupracovať s Juhomoravským krajom, ktorý patrí medzi dynamicky sa rozvíjajúce regióny. Rokovania ukázali, že máme mnoho spoločného, počnúc snahou systematicky rozvíjať cestovný ruch,  cez podobnosť v bohatstve prírodných krás až po ambíciu podporovať investície s pridanou hodnotou. Som presvedčený, že pre našinca môže byť návšteva južnej Moravy rovnako lákavá ako pre  hostí z Moravy ponuka Banskej Bystrice a okolia. Vnímam veľký potenciál spolupráce a snahu dosiahnuť reálne výsledky“, konštatoval krátko po oficiálnom stretnutí primátor Peter Gogola.

Členovia delegácie z Juhomoravského kraja (JMK), predseda Komisie pre regionálny rozvoj JMK Marek Juha, predseda kontrolného výboru JMK Stanislav Navrkal a zástupca vedúceho odboru zahraničných vzťahov Pavol Foltín hovorili o možnostiach spolupráce Centrály cestovného ruchu  Južnej Moravy so subjektami na našej strane, konkrétne so spoločnosťou Visit BB či novovzniknutou Oblastnou organizáciou cestovného ruchu Stredné Slovensko. Vzájomné prezentovanie ponuky na veľtrhoch cestovného ruchu, výmena skúseností v konkrétnych oblastiach, akými sú napríklad cykloturistika – aj o tom hovorili predstavitelia oboch strán na dnešnom rokovaní.

„Máme mnoho skúseností, ktoré vieme ponúknuť Banskej Bystrici. Sme pripravení otvoriť vám dvere  a pomôcť nadviazať oficiálne kontakty s Ruskou federáciou, konkrétne s Chanty-Mansijským autonómnym okruhom, Leningradskou a Nižnenovgorodskou oblasťou. Intenzívne spolupracujeme aj s Balkánom, viažu nás čulé vzťahy so Zadarskou župou. Našou snahou je spolupracovať s vami aj na vzdelávacích projektoch  a rozvinutá dopravná infraštruktúra v Banskej Bystrici a okolí  môže našej spolupráci len pomôcť“, zdôraznil  vedúci delegácie Juhomoravského kraja Ivo Polák.

Zahraniční hostia  zotrvajú v Banskej Bystrici aj zajtra. Čaká ich prehliadka Múzea SNP, návšteva Vojenského športového centra Dukla a po dnešných rokovaniach prejavili záujem osobne si pozrieť aj letisko Sliač.