TS organizátoro (K. Kirchnerová) | 12.12.2017

Banská Bystrica bude bezpečnejším miestom vďaka šikovnosti školákov

Banská Bystrica bude opäť bezpečnejšia. Do mesta pribudol nový automatický externý defibrilátor na ŽS Ďumbierska. Zatiaľ čo vo svete sú automatické externé defibrilátory (AED) bežnou súčasťou verejných priestranstiev, u nás to tak nie je a ich počty po celom Slovensku nie sú veľmi vysoké.

Na ZŠ Ďumbierska sa defibrilátor dostal vďaka šikovnosti tamojších druhákov, ktorí ho vyhrali v projekte Falck neziskovej organizácie a Nadácie Allianz ZÁCHRANA SOM JA. „Školy sú miestom, kde sa nepohybujú len deti. Ale aj ich rodičia, starí rodičia, iní rodinní príslušníci, či aj samotní učitelia a ďalší predstavitelia škôl. Je tu teda veľký pohyb ľudí a aj deti trávia v škole značnú časť svojho dňa. Niektoré úrazy, ktoré sa v škole môžu stať, si vyžadujú hospitalizáciu, najvážnejšie z nich sa nezaobídu bez ošetrenia záchranárov. Sú však aj kritické prípady, kedy nie je čas čakať na príchod záchranky (priemerný dojazd 8 až 11 minút) a treba začať s okamžitým oživovaním. Pri náhlom zlyhaní srdca rozhodujú prvé minúty – pokiaľ sa nezačne s včasným stláčaním hrudníka, následky môžu byť fatálne,“ hovorí Jana Mračnová z Falck neziskovej organizácie. Defibrilátor včera na slávnostnom odovzdávaní prebral riaditeľ ŽŠ Ďumbierska Patrik Ferianc spolu s primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom.

ČO JE AED?

AED je malá skrinka, ktorá zachraňuje ľudské životy. Po celom svete každý deň náhle zomrie až 2 000 ľudí. Pritom až v 80 % je príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia)*. A to je práve ten čas, kedy je možné zachrániť ľudský život práve automatickým externým defibrilátorom. Ten sám vyhodnotí stav človeka a podľa toho výboj buď vydá, alebo nie, pričom pokyny pre používateľa vydáva v slovenskom jazyku. Zachrániť život s ním tak dokáže aj laik.

Spolu s defibrilátorom žiaci celého prvého stupňa vyhrali aj zážitkový kurz prvej pomoci a certifikovaný kurz prvej pomoci pre učiteľov.

Okrem toho, že škola dostala AED, tak sa s ním deti aj oboznámili v rámci kurzu prvej pomoci. A to je len jednou z aktivít. Taktiež sa naučili ako ošetriť rôzne typy zranení, ktoré sa im môžu stať v škole a v jej okolí a so záchranármi – inštruktormi sa zaoberali i prevenciou pred týmito zraneniami a bezpečnosťou cestnej premávky. Spoločne si nasimulovali aj dopravnú nehodu, aby sa deti naučili, ako v takejto situácii zareagovať a zavolať pomoc. V rámci celého kurzu nechýbala ani reálna sanitka, ktorú si deti nielen prezreli, ale videli ju aj v akcii.

ŽŠ Ďumbierska nie je jediným miestom v Banskej Bystrici, kde pribudne automatický externý defibrilátor. Onedlho bude súčasťou aj ďalších dvoch verejných priestranstiev v rámci mesta.

Fotogaléria