Banská Bystrica bude opäť bezpečnejšia. Do mesta pribudol nový automatický externý defibrilátor na ŽS Ďumbierska. Zatiaľ čo vo svete sú automatické externé defibrilátory (AED) bežnou súčasťou verejných priestranstiev, u nás to tak nie je a ich počty po celom Slovensku nie sú veľmi vysoké.

Na ZŠ Ďumbierska sa defibrilátor dostal vďaka šikovnosti tamojších druhákov, ktorí ho vyhrali v projekte Falck neziskovej organizácie a Nadácie Allianz ZÁCHRANA SOM JA. „Školy sú miestom, kde sa nepohybujú len deti. Ale aj ich rodičia, starí rodičia, iní rodinní príslušníci, či aj samotní učitelia a ďalší predstavitelia škôl. Je tu teda veľký pohyb ľudí a aj deti trávia v škole značnú časť svojho dňa. Niektoré úrazy, ktoré sa v škole môžu stať, si vyžadujú hospitalizáciu, najvážnejšie z nich sa nezaobídu bez ošetrenia záchranárov. Sú však aj kritické prípady, kedy nie je čas čakať na príchod záchranky (priemerný dojazd 8 až 11 minút) a treba začať s okamžitým oživovaním. Pri náhlom zlyhaní srdca rozhodujú prvé minúty – pokiaľ sa nezačne s včasným stláčaním hrudníka, následky môžu byť fatálne,“ hovorí Jana Mračnová z Falck neziskovej organizácie. Defibrilátor včera na slávnostnom odovzdávaní prebral riaditeľ ŽŠ Ďumbierska Patrik Ferianc spolu s primátorom Banskej Bystrice Jánom Noskom.

ČO JE AED?

AED je malá skrinka, ktorá zachraňuje ľudské životy. Po celom svete každý deň náhle zomrie až 2 000 ľudí. Pritom až v 80 % je príčinou porucha srdcového rytmu, ktorá je liečiteľná elektrickým výbojom (defibrilácia)*. A to je práve ten čas, kedy je možné zachrániť ľudský život práve automatickým externým defibrilátorom. Ten sám vyhodnotí stav človeka a podľa toho výboj buď vydá, alebo nie, pričom pokyny pre používateľa vydáva v slovenskom jazyku. Zachrániť život s ním tak dokáže aj laik.

Spolu s defibrilátorom žiaci celého prvého stupňa vyhrali aj zážitkový kurz prvej pomoci a certifikovaný kurz prvej pomoci pre učiteľov.

Okrem toho, že škola dostala AED, tak sa s ním deti aj oboznámili v rámci kurzu prvej pomoci. A to je len jednou z aktivít. Taktiež sa naučili ako ošetriť rôzne typy zranení, ktoré sa im môžu stať v škole a v jej okolí a so záchranármi – inštruktormi sa zaoberali i prevenciou pred týmito zraneniami a bezpečnosťou cestnej premávky. Spoločne si nasimulovali aj dopravnú nehodu, aby sa deti naučili, ako v takejto situácii zareagovať a zavolať pomoc. V rámci celého kurzu nechýbala ani reálna sanitka, ktorú si deti nielen prezreli, ale videli ju aj v akcii.

ŽŠ Ďumbierska nie je jediným miestom v Banskej Bystrici, kde pribudne automatický externý defibrilátor. Onedlho bude súčasťou aj ďalších dvoch verejných priestranstiev v rámci mesta.