V sobotu 12. októbra sa Badínsky prales opäť otvára verejnosti. Kapacita podujatia je však obmedzená a na prechádzku vzácnym pralesom sa treba prihlásiť vopred.

Vstup do Badínskeho pralesa je z dôvodu jeho ochrany povolený len v rámci exkurzií a za účasti pracovníkov ochrany prírody.

Každoročný Deň otvorených dverí Badínskeho pralesa je jedinečnou možnosťou nazrieť do unikátneho prírodného lesa, ktorý patrí medzi najstaršie chránené územia na Slovensku. Za prísnu rezerváciu bol vyhlásený už v roku 1913.

Tento rok, v zmysle požiadavky CHKO Poľana, bude kapacita počtu návštevníkov obmedzená. Uskutočnia sa dva vstupy po štyridsať osôb.

Návštevníci, ktorí majú záujem spoznať krásy a tajomstvá Badínskeho pralesa, sa môžu prihlasovať osobne, mailom (badin@obecbadin.sk) alebo telefonicky na Obecnom úrade v Badíne,  v čase od 1. do 11. októbra. Vstupenky si prevezmú priamo na úrade. Po naplnení kapacity 80 účastníkov bude registrácia ukončená.

V Deň otvorených dverí Badínskeho pralesa, v sobotu 12. októbra, odchádza autobus z lomu nad dedinou o 9.00 a 11.00 h (v autobuse sa treba preukázať vstupenkami).