Kostol jedinečných oltárov, tak možno pomenovať gotický kostolík v jednej z bývalých najstarších banskobystrických obcí, súčasnej mestskej časti Sásová. Začiatky tohto kostola siahajú až do polovice 13. storočia.

Táto neveľká vidiecka stavba v opevnenom areáli prešla na prelome 15. a 16. storočia rozsiahlou prestavbou, ktorú financoval bohatý banský ťažiar a mecén Michal Königsberger. Kostol bol nanovo zaklenutý neskorogotickými klenbami a dostal dva nové vyrezávané oltáre vysokej umeleckej hodnoty, ktoré patria ku skvostom stredovekého umenia u nás. Vďaka týmto skutočnostiam sa Kostol sv. Antona a sv. Pavla pustovníkov podľa odbornej verejnosti zaradil medzi päťdesiatpäť najkrajších gotických pamiatok na Slovensku. Výrazným spôsobom sa o túto jedinečnosť postarali najmä staviteľ, kamenár Anton Pilgram a najväčšia hviezda slovenskej gotiky sochár Majster Pavol z Levoče.

Kostol sv. Antona a sv. Pavla pustovníkov v starej Sásovej je miestom, kam povedú augustové Potulky mestom. Uskutočnia sa v nedeľu 15. augusta o 17:00 h a sprevádzať nimi bude správca Dokumentačného centra Sásová (DCS) Ján Kollár. Jeho prednášku v kostole oživí organová hudba, ktorá zdôrazní akustiku tohto priestoru. Účastníci podujatia sa dozvedia aj novinky z histórie stavby kostola, aj to, že sa potvrdili fakty o získavaní zelenej farby pre umelcov, maliarov z baní na Pieskoch pri Španej  Doline, alebo aj o vrátení antonovkej palice späť do ruky  sv. Antona na hlavnom oltári.