soliditaPodnikáte v malej alebo strednej spoločnosti a zvažujete nad tým kde si nechať externe spravovať svoje účtovné povinnosti? Krok správnym smerom je určite spoločnosť Solidita. Na trhu účtovníctva a auditu sa Solidita pohybuje od začiatku deväťdesiatych rokov a bola jedna z prvých ktorá získala oprávnenie ministerstva financií overovať účtovníctvo na základe zákona o audítoroch a audítorskej činnosti.

Hlavné činnosti v oblasti auditu ktoré spoločnosť Solidita ponúka sú:

  • Interný audit, to znamená hlavne priebežné overovanie účtovníctva
  • audit účtovnej závierky
  • audit poskytovaný pri akvizíciách tzv. due diligence
  • daňový audit
  • Audit a spracovanie konsolidovanej závierky

Koho sa týka povinnosť auditu?

Jedná sa o obchodné spoločnosti teda prevažne spoločnosti s ručením obmedzeným a akciové spoločnosti.

Ďalej sa to týka spoločností ktoré spĺňajú aspoň 2 z 3 nasledujúcich podmienok.

  • suma majetku je vyššia ako 1 000 000 Euro
  • obrat spoločnosti bol v účtovnom období vyšší ako 2 000 000 Euro
  • priemerný počet zamestnancov v danom období bol vyšší ako 30

Čo sa týka cien za audit ako aj cien za vedenie účtovníctva tak tie sú predmetom dohody.