Donedávna sa pritom nevedelo, že tento významný rodák z Banskej Bystrice sa narodil v dome, kde dnes sídli známy penzión Kúria.

Ladislav Hudec sa narodil v roku 1893 v staviteľskej rodine a aj to ho neskôr inšpirovalo do ďalšieho života. Ten ho cez ruský front a väzenie na Sibíri posunul až na ďaleký východ. Hudec sa usadil v Šanghaji, kde sa dokázal presadiť natoľko, že aj v tejto významnej metropole východu ho dodnes uznávajú. Približne šesťdesiat budov, ktoré v tomto meste stoja, totiž nesie jeho rukopis. Až tretina z týchto stavieb je kultúrnou pamiatkou. Napriek tomu, že precestoval veľkú časť sveta a jeho srdce naposledy dotĺklo v roku 1958 v USA, v roku 1970 boli v rámci poslednej vôle prenesené jeho telesné pozostatky späť do Banskej Bystrice, kde je pochovaný na evanjelickom cintoríne.

Ako na nedeľňajšom odhalení pamätnej tabule uviedla jedna z iniciátoriek takejto spomienky na významnú osobnosť Banskej Bystrice – Eva Furdíková, k objaveniu rodného domu Ladislava Hudeca sa podarilo dopracovať na základe štúdia cirkevných matrík a dopomohla aj dobová mapa Banskej Bystrice, podľa ktorej sa Bakossovu 4 podarilo identifikovať ako dnešný penzión Kúria, vtedy budovu vo vlastníctve mesta. Hudecovci potom bývali v budove Evanjelického spolku a až následne postavil Juraj Hudec pre svoju rodinu dom na Skuteckého ulici, ktorý je dnes známy ako dom Hudecovcov.

„Ladislav Hudec bol dlhé roky pre Banskú Bystricu dobre utajenou legendou, pretože o jeho živote a diele vedeli veľa v Ázii, v Budapešti kde študoval, ale vedeli sme o ňom veľmi málo v Banskej Bystrici. To, že je tento dom jeho rodným, vyskúmali historici len prednedávnom. Tým, že na tomto dome odhaľujeme pamätnú tabuľu, splácame dlh tejto osobnosti svetovej architektúry,“ povedal primátor Banskej Bystrice Peter Gogola.

Naďalej trvá aj záujem mesta o vybudovanie panteónu banskobystrických osobností: „Je mojím cieľom aby sme takýto panteón alebo slavín vybudovali. Zámerom ani tak nie je tá pietna spomienka, ale najmä budovanie lokalpatriotizmu a povedomia o významných osobnostiach Banskej Bystrice,“ uviedol prvý muž mesta s tým, že v súčasnosti sa vyberá vhodná lokalita pre umiestnenie takéhoto pamätníka. „Nie sme celkom rozhodnutí o lokalite. Mestský park bude musieť prejsť celkovou revitalizáciu, takže by bolo kontraproduktívne v tejto chvíli tam niečo budovať. Podobne korzo na Urpín, kde musíme najskôr zrevitalizovať lesopark. Tretia lokalita bola navrhnutá vpravo vedľa schodov k múzeu SNP, ale tá má tiež svoje výhody a nevýhody a sú tu pripravované aj iné projekty, ktoré majú iné zameranie. Jednou z variant sú aj voskové figuríny na Radnici,“ priblížil pre BBonline.sk Gogola.

Tip: Prečítajte si viac o Ladislavovi Hudecovi v našom staršom článku…