Banskobystrický amfiteáter môže opäť slúžiť svojmu účelu. Subjekt, ktorý by mal o takúto prevádzku záujem, má teraz šancu zapojiť sa do verejnej obchodnej súťaže. Musí ale počítať s povinnou minimálnou investíciou.

Amfiteáter Banská BystricaO oživení amfiteátra hovoril súčasný primátor Peter Gogola ešte počas svojej volebnej kampane. Neskôr koncept letného kina označil za neaktuálny a podporil myšlienku celoročne využiteľného kultúrneho priestoru. Mestský úrad následne poslancom navrhol zaradenie banskobystrického amfiteátra na zoznam nepotrebného majetku určeného na odpredaj, čo ešte v marci schválili.

Prvý krok smerom k zachovaniu jeho kultúrneho využitia prišiel v máji, keď primátor podpísal s aktivistami memorandum pojednávajúce o poskytnutí lehoty na ďalšiu diskusiu a hľadenie riešení. Výsledkom bol záujem dvojice občianskych združení a jedného súkromného subjektu o prenájom amfiteátra. Na základe toho mesto pripravilo podmienky verejnej obchodnej súťaže na jeho prenájom.

Aktivistov pobúrili navrhnuté podmienky prenájmu. Mesto totiž požaduje od budúceho nájomcu počas dvoch rokov preinvestovať minimálne 325-tisíc eur, pričom 20% z tejto sumy musí byť investovaných do pol roka. „Podmienky súťaže nie sú pre občianske združenia, skôr obchodnú spoločnosť, ktorá má prostriedky na tie opravy, ktoré sú tam nastavené. Myslím, že by sme tomu, kto nám chce pomôcť zachrániť amfiteáter, mali pomôcť aj my,“ povedal na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva poslanec Milan Lichý (BBA).

Požiadavka na minimálnu investíciu pramení z nutnosti odstránenia havarijného stavu viacerých priestorov i zariadení na amfiteátri. „Nedá sa to iba pokosiť, pretože pokiaľ treba kúpiť trafo, ktoré stojí päťdesiat tisíc eur, tak z domu sa nedá doniesť. Pokiaľ tam nebude, tak žiadny mikrofón tam nezapojíme,“ poznamenal podpredseda väčšinového klubu v zastupiteľstve Smer-SD, SNS, ĽS-HZDS Jakub Gajdošík.

O ďalšom osude amfiteátra už v decembri

Téma amfiteátra sa v Banskej Bystrici rieši už od jari a poslanci ju chcú vyriešiť čím skôr. Pôvodným zámerom poslaneckej väčšiny totiž bol budúci predaj amfiteátra s tým, že príjem z jeho predaja by bol určený na investíciu v oblasti kultúry.

tamfiteártňa-2011_1Poslanci prítomní na utorňajšom zasadnutí MsZ aj preto jednohlasne schválili podmienky predaja, ale s pozmeňovacím návrhom Milana Lichého. Ten navrhol, aby sa lehota na predkladanie súťažných návrhov záujemcov o prenájom skrátila do 8. decembra. Poslanci by tak o prípadnom výsledku súťaže mohli rozhodnúť už do konca roka.

V prípade, že súťaž nebude úspešná, viacerí poslanci sa opäť prikláňajú k možnosti jeho odpredaja. „Už rok sa snažíme o niečo, čo nemá podľa mňa veľký zmysel,“ povedal nezávislý poslanec Igor Kašper. Poukázal tak na fakt, že prezentovaní záujemcovia o prenájom amfiteátra zrejme nebudú mať možnosť zapojiť sa do súťaže pri zohľadnení povinnej minimálnej investície.

V prípade predaja by ale mesto malo prísť s náhradným riešením. „Ak je celospoločenský záujem aby Banská Bystrica amfiteáter mala, a ja si myslím, že áno, tak potom treba hľadať iné alternatívy. Pokiaľ by sme mali menší, funkčnejší amfiteáter, možno by aj umelci uverili, že sa nám jedná o amfiteáter a nie kšeft s pozemkami,“ povedal Jakub Gajdošík. Pripomenul pri tom štúdiu Útvaru hlavného architekta mesta, ktorý predpokladá možnosť stavby menšieho amfiteátra o kapacite okolo 650 miest v priestore parku pod Pamätníkom SNP.