Kvôli prebiehajúcej rekonštrukcii priestorov vo fakultnej nemocnici F. D. Roosevelta sa ambulancie urgentnej medicíny dočasne sťahujú na druhé poschodie v pavilóne B1. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie je október 2013.

Zmeny sa týkajú oftalmologickej, neurologickej, ORL a internej ambulancie urgentného príjmu. Nemocnica informuje verejnosť, že do ambulancií sa v súčasnosti môžete dostať hlavným vchodom do monoblokov na prvom poschodí a ďalej sa riadiť značením.

Rooseveltovu nemocnicu navštívila v pondelok ministerka zdravotníctva Zuzana Zvolenská. Informovala sa o aktuálnom stave procesu reštrukturalizácie, ktorým sa vedenie snaží stabilizovať nelichotivú hospodársku situáciu. Svoju prítomnosť v Banskej Bystrici využila aj na návštevu Stredoslovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb. Práve súčasná ministerka zdravotníctva odvolala v júni z funkcie dlhoročného riaditeľa a zakladateľa ústavu Petra Mečiara, pod ktorého vedením dosahovalo stredisko dobré hospodárske výsledky a nahradila ho manažérom Jurajom Frajtom.