Aj napriek výraznému ochladeniu v závere uplynulého týždňa, kedy nočné teploty poklesli do mínusových hodnôt na celom území Slovenska, sa peľová sezóna výrazného alergénu- brezy,  naplno rozbehla už aj v chladnejších oblastiach.

Foto: il. ©ISIFA/Gettyimages Creative RM/altrendo

Silný vietor navyše preniesol väčšie množstvo peľu zo vzdialenejších oblastí. V Banskej Bystrici v závere uplynulého týždňa  koncentrácie peľu brezy dosiahli hladinu až 650 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu na rozdiel od Žiliny, kde v tom čase nezachytili peľ brezy vôbec. V Trnave to bolo až 1360 a v Bratislave  1081 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu . Všetky monitorovacie stanice zachytili peľ jelše a liesky v ovzduší už len v nižších koncentráciách. „Alergologicky významné koncentrácie dosahoval na väčšine územia aj peľ jaseňa. Zvýšili sa koncentrácie  peľu hrabu z čeľade lieskovitých. Naďalej sa súbežne na celom území Slovenska vyskytovali alergologicky významné koncentrácie peľu liesky, jelše, hrabu a brezy, ktoré pri kumulácii v ovzduší mohli spôsobovať alergikom výrazné potiaže.  Ochladenie v závere  týždňa prinieslo pokles denných hladín  peľu v ovzduší na väčšine územia Slovenska, ale vplyvom silného vetra dochádzalo na niektorých miestach k zvýšeniu koncentrácií peľu transportom zo vzdialenejších oblastí,“ uviedla  RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom peľovej informačnej služby na Slovensku. Dodala, že druhové spektrum peľu na území Slovenska dopĺňal okrem už uvedených druhov ešte aj peľ topoľa, vŕby, brestu, javora, cyprusovitých-tisovitých a duba. Medzi spórami húb – plesní dominovali v ovzduší na celom území spóry rodu  Cladospórium .

Prognóza na tieto dni hovorí, že naďalej ešte bude dochádzať ku kumulácii koncentrácií peľu najvýznamnejších jarných alergénov a to dokvitajúcej liesky a jelše s peľom brezy a hrabu. Denné koncentrácie peľu brezy a hrabu už kulminovali na väčšine územia, ich hladiny sa moc nezmenia, ale  postupne začnú klesať najmä v teplejších oblastiach  Slovenska. Informácia je spracovaná na základe výsledkov monitorovacích staníc peľovej informačnej služby regionálnych úradov verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, Košíc, Nitry, Trnavy, Žiliny a ÚVZ SR Bratislava.