Na základe výsledkov monitorovacích staníc peľovej informačnej služby (PIS) v RÚVZ Banskej Bystrici, ÚVZ SR Bratislava, RÚVZ v Košiciach, Trnave, Nitre a v Žiline možno konštatovať, že uplynulý týždeň ešte na väčšine územia Slovenska dominoval v ovzduší slabo alergizujúci peľ ihličnanov, i keď v porovnaní s predchádzajúcim týždňom došlo k výraznému poklesu jeho denných koncentrácií.

foto: il. ©ISIFA/Gettyimages Creative RM/altrendo

„Podiel peľu drevín na denných koncentráciách klesá. Skončila peľová sezóna brezy, hrabu, jaseňa, duba, buka i drevín z čeľadí cyprusovité a tisovité. Pribudlo peľu bazy a lipy a neustále sa zvyšujú koncentrácie peľu najvýznamnejšieho súčasného alergému- tráv z čeľade lipnicovitých. Tieto boli v uplynulých dňoch najvyššie v Banskej Bystrici , kde dosiahli v nedeľu hladinu 318 peľových zŕn v metri kubickom vzduchu. Na ostatnom území dosahovali stredné až vysoké koncentrácie. Musíme žiaľ konštatovať, že peľ tráv a obilnín bude najvýznamnejším peľovým alergénom až do začiatku leta“, zdôrazňuje k aktuálnej peľovej situácii RNDr. Janka Lafférsová, vedúca oddelenia biológie životného prostredia Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici, ktorý je koordinátorom peľovej informačnej služby na Slovensku. Podľa nej druhové spektrum peľu v ovzduší dopĺňal okrem už uvedených druhov drevín ešte peľ orecha, platanu, pagaštanu, gaštanu, ružovitých rastlín, pajaseňa, agátu, bazy a lipy. Z bylín to bol peľ mrkvovitých, astrovitých, mrlíkovitých, skorocelu a štiavu. Medzi spórami húb – plesní neustále dominovali v ovzduší na celom území spóry rodu Cladospórium .

Tento týždeň opäť budú dominovať alergologicky významné koncentrácie peľu tráv v ovzduší na celom Slovensku, pričom denné koncentrácie peľu drevín budú naďalej klesať. Pribudne však peľu bylín. K poklesu denných koncentrácií peľu bude dochádzať najmä v súvislosti so zrážkovou činnosťou. Momentálne kvitne aj väčšie množstvo hmyzom opelivých druhov drevín ( napríklad agát, či lipa), ktoré majú ťažšie peľové zrná uspôsobené na prenos hmyzom. Peľ hmyzom opelivých druhov sa horšie šíri v ovzduší, preto ich peľové monitorovacie stanice nemusia zachytiť, alebo ich zachytia len v malých množstvách. Pre alergikov je teda dôležité aby sa nepohybovali v blízkosti týchto kvitnúcich porastov.