Ako informuje Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Banskej Bystrici, v závere týždňa sa skokom zvýšili koncentrácie peľu brezy v ovzduší. 

Aj v uplynulom týždni dominoval ešte v ovzduší drevín z čeľadí cyprusovité-tisovité,  peľ topoľov, jaseňa a vŕb. Peľ jelše a liesky už nedosahoval alergologicky významné koncentrácie ani na strednom a severnom Slovensku, kde jeho peľovú sezónu predlžoval peľ transportovaný z horských oblastí s vysokou snehovou prikrývkou.

„Najväčším prekvapením minulého týždňa bola situácia v Bratislave, kde sa v závere týždňa skokom zvýšili denné koncentrácie brezy z veľmi nízkych na veľmi vysoké a v nedeľu hlásila monitorovacia stanica ÚVZ SR denné koncentrácie peľu brezy  422  peľových zŕn  v metri kubickom vzduchu. Na ostatnom území peľ brezy dosahoval len nízke denné  koncentrácie  Najvyššie denné koncentrácie dosahoval slabo alergizujúci peľ topoľa v Bratislave, v Banskej Bystrici, v Žiline a v Nitre. Peľ drevín cyprusovitých-tisovitých dosiahol najvyššie koncentrácie zas  v Banskej Bystrici, v Žiline a v Košiciach. Peľ jaseňa dosiahol najvyššie koncentrácie v Bratislave, v Banskej Bystrici a v Košiciach. Okrem uvedených druhov sa v ovzduší vyskytoval ešte peľ hrabu, brestu, duba, vŕby a javora. Spóry húb (plesní)  boli zastúpené najmä rodom Cladospórium , ktorého denné koncentrácie po oteplení  postupne narastajú do vyšších hladín“, konštatovala  RNDr. Janka Lafférsová z oddelenia lekárskej mikrobiológie RÚVZ v Banskej Bystrici, pod ktoré spadá aj koordinácia peľovej informačnej služby (PIS) v SR.

Peľovú situáciu pre tieto a nasledujúce dni budú podľa RNDr. Lafférsovej v znamení zvyšujúcich sa koncentrácií niektorých druhov peľu. Peľová sezóna liesky a jelše skončila, ich peľ sa bude vyskytovať v ovzduší už len ojedinele a vo veľmi nízkych koncentráciách. Denné koncentrácie peľu drevín z čeľadí cyprusovitých- tisovitých a peľu topoľa budú mať klesajúcu tendenciu na celom území Slovenska. Mierne sa zvýšia denné  koncentrácie peľu jaseňa, duba a hrabu. Denné koncentrácie peľu najsilnejšieho alergénu – brezy budú za slnečných a veterných dní narastať na celom území Slovenska a je predpoklad, že dosiahnu alergologicky významné koncentrácie aj v chladnejších oblastiach Slovenska. Počas slnečných či veterných dní bez zrážok, môžeme očakávať výraznejšie zvýšenie koncentrácie peľu. Pokles denných hladín peľu bude ovplyvňovaný najmä zrážkovou činnosťou  a výraznejším nočným ochladením. Podrobnejšie informácie nájdete aj na  www.alergia.sk, www.zdravie.sk.