Uplatniť sa na pracovnom trhu nie je vždy jednoduché. A niekedy je prekážkou naozaj len maličkosť, na ktorú uchádzača o zamestnanie nemá kto upozorniť. Aj preto nezisková organizácia Podpora Komunity zriadená Komunitnou nadáciou Zdravé mesto (KNZM) poskytuje bezplatné kariérne poradenstvo prostredníctvom projektu Baterka. Je určené nielen pre ľudí vo vyššom veku či dlhodobo nezamestnaných, ale aj pre tých, ktorí sa cítia ohrození možnou stratou zamestnania či tých, ktorí chcú sami zmeniť zamestnanie.

Kariérne poradenstvo bolo v rámci projektu Baterka určené pre ľudí nad 45 rokov. Vzhľadom na to, že záujem prejavili rôzne vekové skupiny, projekt ponúka rady všetkým bez ohľadu na vek či zamestnanie. Dve poradkyne poskytujú individuálne konzultácie v rozsahu 45 minút až jednej hodiny. V prípade potreby je možné dohodnúť si aj ďalšiu konzultáciu. To pre BBonline.sk potvrdila aj Ružena Košťálová z neziskovej organizácie Podpora Komunity: Máme poradkyne, ktoré vedia ľudí motivovať. A ak ľudia majú chuť na sebe pracovať, tak áno, rady poskytnú aj ďalšiu konzultáciu.Jedným z najvýraznejších úspechov poradkýň je to, že sa vďaka poradenstvu podarilo zamestnať klienta bez domova.

Konzultácie sa samozrejme zameriavajú na konkrétne problémy jednotlivca. Poradkyne sa snažia zistiť pozadie problémov pri uchádzaní sa o zamestnanie, či motiváciu k zmene zamestnania a navrhnúť adekvátne postupy. Poskytujú tiež informácie o tom, kde hľadať pracovné ponuky, ako sa v nich zorientovať, ako dobre napísať životopis či motivačný list. Záujemcom tiež dokážu poskytnúť mnoho tipov na to, ako reagovať na konkrétnu pracovnú pozíciu, aby klient zvýšil svoju atraktivitu pre zamestnávateľa, čiže  ako zhodnotiť vlastné silné stránky pri uchádzaní sa o zamestnanie. Často je tiež potrebné pracovať na zlepšení prezentačných a komunikačných zručností klienta, ktoré sú dôležité napríklad v prípade pracovného pohovoru. Prostredníctvom kariérneho poradenstva sa ľuďom dostávajú nielen informácie z oblasti zamestnania, ale aj motivácia a energia do ďalšieho hľadania a krokov, dodala Ružena Košťálová.

V Banskej Bystrici sa osobné kariérne poradenstvo poskytuje každý štvrtok od 09:00 do 17:00 do konca júna 2011 v priestoroch KNZM. V prípade záujmu nájdete kontaktné informácie na internetovej stránke neziskovej organizácie Voices. A aká je momentálna vyťaženosť poradkýň? Nemáme núdzu, ale nie je to plný stav – osem ľudí, uviedla Košťálová.