Quantcast

Slovenská legislatíva ukladá občanom SR povinnosť nahlásiť svoj prechodný pobyt v tom prípade, že sa budú zdržiavať mimo adresy svojho trvalého pobytu dlhšie ako 90 dní. Príslušné úrady o zmene svojho pobytu musíte informovať najneskôr do 10 dní od opustenia adresy svojho trvalého pobytu. Lenže tu nastáva veľký problém – ľudia neustále menia svoje adresy, či už kvôli sťahovaniu sa za prácou, opustenia rodičovského domu alebo odchodom do zahraničia. V takýchto prípadoch najčastejšie bývajú v podnájme, lenže ak chcú získať prechodný pobyt na tejto adrese, odsúhlasiť im to musí majiteľ nehnuteľnosti. Tí však s týmto majú zásadný problém. Prečo?

postove schranky ccStrach z exekútora

Majitelia nehnuteľností vo väčšine prípadov odmietajú nielen udeliť trvalý pobyt, ale aj ten prechodný na adrese ich nehnuteľnosti. Prečo? Pretože majú strach, že daný človek môže mať dlhy, kvôli čomu príde exekútor na adresu jeho prechodného pobytu a zabaví majetok nie dlžníka, ale majiteľa bytu. Aký názor na toto majú právnici? Tí hovoria, že takáto situácia reálne nemôže nastať, lebo exekútor nemôže dostať súhlas na zabavenie majetku, ktorý nepatrí dlžníkovi.

Ako sa to dá riešiť?

Ak vám nájomca odmieta udeliť trvalý či prechodný pobyt, existuje spôsob, ako získať adresu pre vaše prechodné bydlisko. Navštívte stránku Mojpobox.sk a prenajmite si prechodné či trvalé bydlisko na bratislavskej adrese. Okrem toho, že už konenčne nebudete porušovať zákon, plynú z toho pre vás aj ďalšie výhody – jednoduchšia komunikácia s úradmi, ľahšie nájdete doktora na vašej prechodnej adrese alebo ak riešite problémy s parkovaním, vďaka adrese prechodného pobytu jednoduchšie získate parkovaciu kartu.

Pre koho je táto služba výhodná?

  • Pre mladých ľudí, ktorým rodičia zrušili trvalý pobyt alebo im otvárajú korešpondenciu
  • pre ľudí po rozvode, ktorý si zrušili trvalý pobyt na spoločnej adrese
  • pre ľudí, ktorí sa odsťahovali za prácou a chcú jednoduchšie komunikovať s úradmi
  • pre ľudí, ktorí chcú jednoduchšie získať lekára, zubára či parkovaciu kartu v blízkosti ich domova, kde však nemajú trvalý a ani prechodný pobyt