Prevoz k lekárovi, na nákup alebo úrad, bude od stredy pre ťažko zdravotne postihnutých Banskobystričanov, seniorov i sociálne slabších obyvateľov mesta kvalitnejší.

DSC_0048V zariadení pre seniorov Jeseň na sídlisku Fončorda sa slávnostne uviedol do prevádzky nový, deväťmiestny osobný automobil so špeciálnou zdvíhacou plošinou. Do opotrebovaného vozidlového parku prepravnej služby mesta Banská Bystrica tak pribudol nový biely člen. Samospráva naň získala dotáciu Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny vo výške 23-tisíc eur. Finančná spoluúčasť mesta na nákup vozidla predstavuje takmer 6-tisíc eur.

„Teší ma, že sa podarilo získať dotáciu na zakúpenie vozidla, ktoré poslúži ako sociálny taxík ľuďom s problémovou mobilitou. Vďaka nemu bude od nového roka klientom poskytovaná komfortnejšia a efektívnejšia prepravná služba. Takýto druh prepravy je medzi obyvateľmi žiadaný a vítaný. Ročne túto službu využíva približne päťtisíc obyvateľov,“ hovorí primátor mesta Ján Nosko.

Prepravné služby využívajú aj subjekty, ktoré organizujú detské letné tábory. Podľa vedúcej odboru sociálnych vecí MsÚ Márie Filipovej však väčšinu klientov tvoria zdravotne telesne postihnutí, odkázaní na individuálnu prepravu. „Rozširujeme cieľovú skupinu aj o ľudí, ktorých máme v krízovej intervencii. Deťom z krízových centier slúži sociálny taxík napríklad na prevoz do škôlky v Šalkovej.“

Ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím s trvalým pobytom v meste Banská Bystrica zaplatia za sociálny taxík 0,30 €/km a dôchodcovia nad 65 rokov 0,60 €/km. Ostatní záujemcovia s trvalým pobytom mimo mesta uhradia 1,45 €/km.

„Mesto prevádzkuje sociálny taxík viac ako 15 rokov. Funguje to jednoducho. Znevýhodnení obyvatelia mesta, ktorí potrebujú prevoz a majú záujem o prepravnú službu, kontaktujú dispečera, dohodnú si deň a hodinu pristavenia vozidla a oznámia cieľ cesty. Môžu sa tak pohodlne dostať tam, kam potrebujú,“ dodáva Filipová.

Na prevádzku prepravnej služby je v rozpočte mesta na rok 2016 vyčlenených cca 16-tisíc eur.