V Banskej Bystrici platí dodnes územný plán zo sedemdesiatych rokov dvadsiateho storočia, ktorý bol už medzičasom zmenený množstvom doplnkov a aktualizácií. Nový územný plán by, po desiatich rokoch príprav a práce na ňom, mohli definitívne prijať už tento rok.

Zaujímavý je dnes ale pohľad na pôvodný územný plán centrálnej mestskej zóny z roku 1977. Ako si kompetentní za socializmu predstavovali vývoj mesta, sa dozvedáme pri bližšom pohľade do pôvodných územnoplánovacích nákresov. Väčšina z možností vtedajšieho územného plánu, sa nikdy nedostala k realizácii.

Na mieste Europy divadlo, výstavisko i jazero

Uzemny plan centralnej mestkej zony 1977 Banska Bystrica nahladyl, 4.3.2014Územný plán centrálnej mestskej zóny z roku 1977 počítal s výrazným rozšírením a dobudovaním Štiavničiek, ako športovej a relaxačnej zóny pre Banskobystričanov. Pri plavárni mala vzniknúť kolkáreň, nižšie pod športovou halou zas amfiteáter. Úplne inak mal ale vyzerať najmä priestor medzi budovami Dukly a dnešnou ulicou Cesta na štadión. V rámci veľkej oddychovo-relaxačnej zóny, sa tu mal nachádzať park s vodnou nádržou, kam by ústil Tajovský potok.

Priamo nad ňou by začínal kultúrno-obchodný komplex umiestnený v lokalite Trosiek, kde dnes stojí Europa SC. Nad nádržou územný plán počítal s vyhliadkovou reštauráciou. Ťažiskovú úlohu v komplexe mala mať nová budova divadla a jeho zázemia, výstavisko a nad ním park. V spodnej časti mal byť priestor pre obchody, služby a tiež parkovacie plochy.

Celý komplex mal byť peším nadchodom prepojený smerom na krajský úrad a následne na ďalšiu obchodnú zónu v priestore neskoršieho Prioru (starého Tesca) a dnešného Kauflandu. Tam mali byť pôvodne viaceré budovy slúžiace obchodným službám či hotel.

Verejná správa sústredená na Huštáku

Na Huštáku mali vzniknúť budovy verejnej správy či finančných inštitúcií. Územný plán v roku 1977 tu vyčleňoval priestor aj pre nové sídlo miestneho národného výboru (MNV), konkrétne na mieste dnešného sídla poisťovne Allianz.

Uzemny plan centralnej mestkej zony 1977 Banska Bystrica nahladyl, 4.3.2014Priestor pre „atraktívne bývanie“ či hotelové bývanie, mal vzniknúť v priestore vnútrobloku domov na Námestí SNP a dnešnou Štátnou vedeckou knižnicou. Konkrétne okolo priestoru, kde dnes sídli centrum nezávislej kultúry Záhrada.

Územný plán v roku 1977 počítal so zaujímavým riešením cestnej dopravy v parku pred Múzeom SNP. Pre automobily tu mal vzniknúť tunel, takže park pred pamätníkom by nebol narušený cestnou komunikáciou. Pod ním malo vzniknúť parkovisko a cesta mala ďalej pokračovať pozdĺž Hornej ulice a vyústiť až na konci Robotníckej ulice. V parku pod pamätníkom bol vyčlenený priestor pre menší amfiteáter a plán počítal s rozšírením parkoviska pod Mäsiarskou baštou.

Niekdajšie dopravné ihrisko pri ceste I/66 sa malo zmeniť na viacpodlažné parkovisko. Priestor pozdĺž ťažiskovej komunikácie, kde sa dnes nachádza fitnescentrum či budova Slovenskej sporiteľne, mal zas slúžiť budovám takzvanej „predstaničnej vybavenosti“ obchodu a služieb.

Pôvodný územný plán, ale tiež jeho zmeny či rozdelenie vlastníkov jednotlivých parciel, je možné nájsť online v mestskom gispláne.