Slávnostnou imatrikuláciou v aule Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici odštartuje v pondelok 4. júla 10. ročník Detskej univerzity UMB.

Detská univerzitaNa výchovno-vzdelávacom programe sa budú žiaci základných škôl vo veku od deväť do pätnásť rokov stretávať od pondelka 4. júla do piatka 15. júla. Jednotlivé témy, primerané veku, ktoré spracovali vysokoškolskí učitelia fakúlt Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici, sú zamerané na rastlinnú a živočíšnu ríšu, medzinárodný obchod, informačno-komunikačné technológie a na pohybové aktivity, ktoré spestrí športová olympiáda.

Poslaním Detskej univerzity je okrem zmysluplného využitia voľného prázdninového času aj podpora záujmu detí o nadobudnutie vedomostí a zvýšenie záujmu o štúdium na vysokej škole ako aj priblížiť deťom pútavou formou nekonečný svet poznatkov, motivovať ich k spoznávaniu nových vecí a nasmerovať ich pozornosť k zaujímavým otázkam. Záštitu nad DU UMB 2016 DU UMB prevzal rektor Univerzity Mateja Bela Vladimír Hiadlovský a primátor Banskej Bystrice Ján Nosko. Odborným garantom DU UMB 2016 je prorektorka pre medzinárodnú spoluprácu a vzťahy s verejnosťou UMB Katarína Chovancová.