Po obnove povrchu časti komunikácie na Tatranskej ulici mesto Banská Bystrica pokračuje v obnove na Starohorskej ulici. V pondelok 3. novembra 2014 sa začali práce na oprave ďalšej z  miestnych komunikácií v mestskej časti Sásová – Rudlová.

Tatranska-ulica_48Opravy asfaltového povrchu na Starohorskej ulici budú realizované v úseku od čísla 6 po číslo 30. Predpokladaný termín ukončenia prác je v prípade priaznivých poveternostných podmienok do 7. novembra 2014. Do tohto dátumu by sa mali zrealizovať opravy prejazdnej časti vozovky, ako aj časti parkovacích plôch.

Počas prác bude prejazdná ľavá časť vozovky, na ktorej v súčasnosti motoristi parkujú svoje vozidlá šikmým státím. Znemožnené bude aj parkovanie motorových vozidiel v opravovanom úseku ulice. Vodiči tak budú môcť svoje autá parkovať na parkovisku na Pieninskej ulici.

Na vyznačenie priestoru stavebných prác bude použité dočasné dopravné značenie, ktoré je potrebné dodržiavať a rešpektovať. Mesto si dovoľuje požiadať všetkých vodičov motorových vozidiel, aby svoje vozidlá neparkovali na komunikácii, ktorá bude slúžiť na prejazd Starohorskou ulicou v čase opravy komunikácie, ako aj o trpezlivosť a ústretovosť voči prebiehajúcim stavebným prácam.