Už trinásty ročník Akadémie európskeho seniora spestrí jeseň aktívnym skôr narodeným Banskobystričanom. Mesto Banská Bystrica v spolupráci s Regionálnym európskym informačným centrom Banská Bystrica organizuje počas októbra súbor športových, kultúrnych a spoločenských podujatí, ktoré tento rok spája generálna téma Zmysel 65+.

akademia europskeho seniora

Ako napovedá hlavná téma tohto ročníka, pripravené aktivity budú orientované najmä na základné ľudské zmysly, zmysel života a aktívneho občianstva v seniorskom veku. Organizátori rozdelili aktivity a podujatia do piatich programových blokov, ktoré kopírujú päť ľudských zmyslov. Ponuka aktivít bude naozaj veľmi pestrá. Programový blok Zmysel dotknúť sa otvorí seniorom pohľad na zmysel cesty, ktorou človek prechádza, blok Zmysel počúvať sa pokúsi dať odpovede na otázky súvisiace s európskym občianstvom prostredníctvom diskusie so zástupcami Európskeho parlamentu a v bloku venovanom chuti a zmyslu vychutnávať sa seniori dozvedia viac o zdravej strave či príčinách vzniku osteoporózy. Aj v tomto ročníku majú svoje miesto športové aktivity. Organizátori ponúkajú Olympiádu seniorov, výlet na Pustý hrad či Nordic Walking – severskú chôdzu po trase Králiky – Tajov – Kordíky.

„Akadémia európskeho seniora v Banskej Bystrici pozýva všetkých aktívnych seniorov podieľať sa vo väčšej miere na spoločenskom živote. Tak, ako je zmysel akási pomyselná hrádza proti prívalu chaosu, tak je aj AES hrádzou proti prívalu stereotypu a nečinnosti,“ povedala Mária Filipová, vedúca odboru sociálnych vecí na MsÚ.

Na slávnostnom otvorení, ktoré sa uskutoční 2. októbra 2013 o 14.00 hod. v Cikkerovej sieni Radnice, vystúpi Mikuláš Doboš, basbarytónista Opery Slovenského národného divadla a orchester Diabolské husle, ktorý je už niekoľko desaťročí pojmom na poli ľudovej kultúry a folklórnej interpretácie.

Kompletný program je k dispozícii na stránke mesta…