Ulica Fraňa Kráľa je jedna z najkratších v meste. Rozprestiera sa v Šalkovej a je pomenovaná po slovenskom medzivojnovom básnikovi.

Ulica Fraňa Kráľa sa nachádza v banskobystrickej mestskej časti Šalková v blízkosti železničnej stanice vedľa Podjavorinskej ulice. Má len niekoľko stovák metrov, je na nej pár rodinných domov. Z jej druhej strany ju lemuje cesta prvej triedy číslo 66 medzi Banskou Bystricou a Breznom. Pomenovaná je po spisovateľovi socialistického realizmu a politikovi.

Fraňo Kráľ bol slovenský medzivojnový básnik, prozaik socialistického realizmu a politik. Počiatky jeho literárnej činnosti sa datujú do obdobia jeho liečenia v Tatranských Matliaroch, kde napísal a publikoval svoje prvé verše (Pravda a Nový život). Na jeho tvorbu mali veľký vplyv i stretnutia s českými avantgardnými spisovateľmi, s ktorými sa stretol počas svojho liečenia v Česku – Jiří Wolker, Vítězslav Nezval, Pavel Hora a Stanislav Kostka Neumann a iní. Spočiatku bol ovplyvnený proletárskou poéziou, neskôr poetizmom a symbolizmom, no tiež aj vojnovým utrpením. V románoch zachytil spoločenské a politické pomery Slovenska medzi svetovými vojnami; spojil v nich dokumentárnosť s lyrickými výrazovými prostriedkami. Okrem tvorby pre dospelých sa tiež venoval písaniu próz pre deti a mládež.

Pohľad na zaujímavosti a pôvod pomenovaní ďalších ulíc Banskej Bystrice nájdete v našej rubrike Ulice Banskej Bystrice.