Pre každú firmu je dôležité budovať svoje meno a rozširovať povedomie o svojom „brande“. Na to v prvom rade slúžia rôzne druhy marketingu, ktoré ponúkajú priam nekonečné možnosti, ako firmu spropagovať.

Zákazníci vedia, že ISO 9001 je jednou zo záruk kvality

Online reklama, tlačená reklama, či rôzne reklamné predmety, napríklad praktické vaky s potlačou firmy, to je len zlomok možností, ktoré každá firma pri marketingu má. Budovanie dobrého mena sa však dá robiť aj „nepriamo“.

Určitou prestížou je pre firmu aj to, keď získa certifikát ISO 9001. Naň je potrebné spĺňať normu s rovnakým označením. Táto norma hodnotí zavedený systém manažérstva kvality vo firme.

Spĺňanie normy ISO 9001 tak posúva fungovanie firmy na novú úroveň a zároveň slúži certifikát ISO 9001 aj ako určitá forma prestíže v očiach potenciálnych zákazníkov. Takže je aj akousi „reklamou“.

Čo firma získa ak bude spĺňať normu ISO 9001?

ISO 9001 norma je určená všetkým organizáciám alebo podnikom. Nezáleží na veľkosti, type, či zameraní. V centre pozornosti normy je spokojnosť zákazníka a naplnenie všetkých jeho požiadaviek v stanovených termínoch.

To tvorí základ pre vysokú návratnosť zákazníkov a pozitívne referencie, ktoré taktiež pomáhajú propagovať firmu. Lepší systém manažérstva kvality dokáže aj motivovať zamestnancov k ešte lepším pracovným výkonom. Spĺňanie normy ISO 9001 pomáha aj znižovať počet kazových produktov, čím sa znižuje miera reklamácií.

Celé riadenie kvality je s normou ISO 9001 efektívnejšie, čo je faktor potrebný pre zvýšenie konkurencieschopnosti vo verejných súťažiach a zákazkách. A keď už sme pritom, pre niektoré lukratívnejšie zákazky býva certifikát ISO 9001 jednou z podmienok, takže jeho získanie dokáže firme sprístupniť nové obchodné príležitosti.