Mesto Banská Bystrica bude aj v školskom roku 2010/2011 pokračovať v realizácii jedinečného projektu odstraňovania lyžiarskej, plaveckej a korčuliarskej negramotnosti. Športové kurzy pre deti banskobystrických základných škôl financuje samospráva zo svojho rozpočtu v spolupráci s partnermi z podnikateľského a občianskeho sektora.

foto: internet

„Som rád, že sa nám v tomto volebnom období podarilo naplno rozbehnúť ojedinelý projekt na Slovensku pod názvom Abeceda športu. Nie každé dieťa má predpoklady stať sa slávnym hokejistom ako Handzuš, Zedník alebo Országh, plavcom Kriškom alebo lyžiarkou Kuzminovou. V meste pod Urpínom sa však môže každé dieťa, ktoré navštevuje banskobystrickú základnú školu, prihlásiť do základného plaveckého, korčuliarskeho alebo lyžiarskeho kurzu“, konštatuje primátor Ivan Saktor.

Projekt odstraňovania plaveckej negramotnosti pokračuje aj napriek rekonštrukcii krytej plavárne na Štiavničkách. Počas zimnej sezóny sa kurzy realizovali vo vykurovanom prekrytom plaveckom bazéne plážového kúpaliska, kam Mesto Banská Bystrica zabezpečilo bezplatný prevoz detí. Dobrou správou pre všetkých plavcov i neplavcov je, že na jeseň t.r. otvorí svoje brány komplexne zrekonštruovaná krytá plaváreň Štiavničky s moderným zázemím, ktoré prispeje aj k zdokonaleniu procesu výučby plávania.

Podobným spôsobom si na zimnom štadióne môžu deti osvojiť základy korčuľovania, pričom okrem bezplatnej dopravy majú zadarmo k dispozícii korčule. Minulý rok medzi 1 200 deťmi objavili tréneri niekoľko skrytých hokejových talentov, s ktorými sa po získaní základných korčuliarskych zručností, oplatí ďalej pracovať v žiackych kluboch.

Novinkou v banskobystrickej Abecede športu je projekt lyžiarskej gramotnosti, ktorý Mesto zaviedlo pre svojich žiakov vlani. Reagovalo tak na nezáujem rodičov detí o lyžiarske kurzy, ktoré si mnohé rodiny nemohli dovoliť kvôli vysokým nákladom. Cieľom projektu je naučiť lyžovať čo najviac žiakov základných škôl v meste. Kvalitnú lyžiarsku výstroj pre nich zabezpečuje Mesto prostredníctvom svojich partnerov. Za týždenný kurz na Donovaloch pre 30 detí s inštruktormi zaplatia rodičia iba za používanie vleku 4 eurá na deň, keď už ich dieťa stojí pevne na lyžiach. Výsledkom je fakt, že lyžovať sa naučia prakticky všetky deti z kurzu.