V sobotu (4. júna 2011) sa v Starých Horách uskutoční dopoludňajší slávnostný program pri príležitosti 300. výročia prenesenia milostivej sochy Panny Márie na oltár Baziliky minor.

Stredoslovenské pútnické miesto a tunajšiu farnosť spravujú pátri Bosí karmelitáni a v deň slávnosti očakávajú hojnú účasť organizovaných pútnických skupín z farností, mládežnícke i rehoľné spoločenstvá z rôznych častí Slovenska. Niektoré skupiny budú putovať na bicykli či pešo, ako to bývalo počas minulých storočí.

Program 300. výročia
08:00
– svätá omša v Bazilike minor
09:00
– slávnostná procesia od Baziliky minor na Studničku
– akadémia
– modlitba posvätného ruženca
10:30 – slávnostná svätá omša na Studničke, celebruje Mons. Rudolf Baláž, diecézny biskup

Trochu z histórie
300. výročie sa vzťahuje na udalosť v roku 1711, keď obyvatelia Starých Hôr preniesli milostivú sochu Panny Márie v slávnostnom sprievode z lesného úkrytu na oltár starohorského farského kostola. Ako uvádza cirkevný historik ThDr. Gabriel Brendza, keď okolo roku 1700 vypuklo posledné stavovské povstanie pod vedením Františka II. Rákocziho, obyvatelia Starých Hôr z bezpečnostných dôvodov zložili z oltára a ukryli vzácnu sochu Panny Márie.

Sochu zabalili do plátna a v drevenej debne ju zakopali v lese. O mieste úkrytu vedelo len niekoľko obyvateľov. Podľa tradície, z pôdy, kde bola socha zakopaná počas obdobia nepokojov, vytryskol prameň. V súvislosti s prameňom sa udialo niekoľko uzdravení.

Architektonické prvky Farského kostola Návštevy Panny Márie v Starých Horách nasvedčujú tomu, že bol postavený v 15. storočí. Rozkvet pútí k Starohorskej Panne Márii nastal po roku 1652, keď do Španej Doliny prišli Jezuiti.

V máji 1990 požiadal banskobystrický diecézny biskup Mons. Rudolf Baláž vtedajšieho pápeža Jána Pavla II. o čestný titul pre pútnický kostol v Starých Horách. Titul Bazilika minor bol kostolu verejne pridelený počas slávnosti 15. septembra 1990, kedy sa tu zišlo niekoľko tisíc pútnikov