Štátna opera v Banskej Bystrici vyhlásila Divácku cenu. V rámci nej si môže široká verejnosť zvoliť najobľúbenejšiu alebo najpozoruhodnejšiu inscenáciu, sólistu a sólistku Štátnej opery za rok 2010.

ilustr. foto: Ivica Barthová

Banskobystrická Štátna opera sa zaujíma o názor, resp. spätnú väzbu svojho publika. V rámci súťaže Divácka cena 2010 môže verejnosť prostredníctvom internetovej alebo printovej ankety v médiách prideliť hlas svojmu najobľúbenejšiemu, najzaujímavejšiemu, najpozoruhodnejšiemu alebo inému „naj-“ sólistovi a sólistke. Okrem toho občania cez vyplnenú anketu zvolia tiež inscenáciu, ktorá v tomto roku obecenstvo najviac zaujala a očarila.

Tlačenú anketu nájdete vo viacerých regionálnych periodikách. Po jej vyplnení ju môžete odovzdať priamo vo foyeri Štátnej opery.  Do internetovej ankety sa môžete zapojiť prostredníctvom emailu. Stačí, ak na adresu mark@bb.psg.sk zašlete mail, ktorý bude obsahovať meno naj sólistu, naj sólistiky a naj inscenácie.

Výsledky ankety budú vyhlásené v decembri na Silvestrovskom predstavení. Každý váš hlas bude znamenať pre umelcov a pracovníkov Štátnej opery povzbudenie do ďalšej práce.