Nové multifunkčné ihriská v Radvani a v Podlaviciach v pondelok oficiálne otvorili i žiaci ich už rovno aj otestovali.

Ihrisko pri základnej škole v Podlaviciach bolo ešte vlani spustnuté.

Športové priestory, ktoré sú pri základných školách, slúžia v čase vyučovania žiakom. Mesto Banská Bystrica sa na ich obnovu zameriava už od roku 2015, o čom svedčia opravené ihriská napríklad pri ZŠ Ďumbierska, ZŠ Golianova, ZŠ SSV či telocvičňa na Magurskej ulici.

„Cieľom mesta však nie je len podpora pohybu u žiakov, ale aj u širokej verejnosti. Aj napriek tomu, že ihriská patria pod správu danej školy, v popoludňajších hodinách ich po dohode s vedením môžu ľudia využívať na tréningy alebo voľnočasové aktivity. Otvorené budú aj počas letných mesiacov a veríme, že okrem školy sa o ne budú starať aj samotní obyvatelia, aby boli plne funkčné čo najdlhšie,“ hovorí prednosta MsÚ Martin Adamec.

Nový športový areál pri ZŠ v Radvani.

Nové moderné športovisko vyrástlo na žiadosť obyvateľov aj pri základnej škole Radvanská 1. Jedno ihrisko s umelou trávou v tejto lokalite pribudlo už pred štyrmi rokmi vďaka dotácii z programu Úradu vlády SR s názvom Podpora rozvoja športu na rok 2015 vo výške 40 000 eur.

V roku 2018 vláda poskytla dotáciu vo výške 450 000 eur na väčšie úpravy, ktoré dali ihrisku viacúčelový rozmer. Práce boli realizované v dvoch etapách. Počas prvej bol vybudovaný bežecký ovál aj sektory, viacúčelové ihrisko, ihrisko pre malý futbal, záchytné oplotenie a nainštalovaný bol aj mobiliár areálu. Druhá etapa sa zamerala na spevnené plochy a prístupové cesty. Vybudovaných a zrekonštruovaných bolo 756 m² chodníkov zo zámkovej dlažby, 1162 m² asfaltových komunikácií, 464 m² umelého trávnika v areáli či 1468 m² asfaltovej plochy prístupových komunikácií.

Nové viacúčelové ihrisko v Podlaviciach.

Veľký dopyt po športovom areáli bol aj v Podlaviciach. Po rokoch úsilia vznikol účelný a moderný priestor pri ZŠ J. G. Tajovského, kde mesto zrekonštruovalo nevyhovujúce schátrané ihrisko. Projekt bol financovaný z vlastných zdrojov mesta. Po verejnom obstarávaní samospráva z rozpočtovanej sumy ušetrila až 90 000 eur a konečná suma projektu je vo výške takmer 202 000 eur.

Neupravenú plochu pri škole nahradilo viacúčelové ihrisko s polyuretánovým povrchom, ktoré je ohraničené sieťovým oplotením. Jeho súčasťou sú stĺpy a siete na volejbal či tenis, basketbalové koše a bránky na hádzanú aj malý futbal. Podobne ako v Radvani nechýba bežecký ovál. V areáli sa nachádza tiež fitness a workout zóna, kde môžu žiaci i návštevníci využiť eliptický, veslovací či jazdecký trenažér, ale aj posilňovací stroj na hrudník a workout zostavu na rôzne cviky.