O úmrtí jednej z najvýznamnejších osobností slovenského folklóru popoludní informovala stránka Svetového združenia Slovákov v zahraničí – SZSZ. Štefan Nosáľ nás opustil vo veku 90 rokov.

Prof. Ing. Štefan Nosáľ bol umelecký vedúci a choreograf umeleckého súboru Lúčnica a režisér.

Zomrel Štefan Nosáľ, duša Lúčnice, nestor slovenského folklóru…Česť jeho pamiatke!

Uverejnil používateľ Svetové združenie Slovákov v zahraničí – SZSZ Nedeľa 23. júla 2017

Rodák z Hriňovej študoval na gymnáziu v Banskej Bystrici, kde v roku 1947 zmaturoval. Od roku 1949 pôsobil ako sólista súboru Lúčnica. Od roku 1951 súbor vedie ako choreograf a vedúci tanečného súboru. V roku 1953 absolvoval Stavebnú fakultu v Bratislave a v roku 1957 absolvoval štúdium choreografie na Vysokej škole múzických umení v Bratislave. V roku 1968 pôsobil ako pedagóg na VŠMU. V rokoch 1972-92 sa stal vedúcim Katedry tanečnej tvorby. V roku 1980 pôsobil ako profesor na VŠMU. V roku 1984 vydal vysokoškolskú učebnicu Choreografia ľudového tanca.

V roku 1975-1997 autorsky pripravoval programy súboru Lúčnica, ktorú vyše 50 rokov vedie a formuje. Vytvoril viac ako 200 choreografických diel, tvorba vo filme TV, choreograficky spolupracoval v divadelných súboroch: Slovenské národné divadlo, SĽUK, Poddukliansky ukrajinský súbor, Národní divadlo v Prahe, Československý štátny súbor Praha, Kráľovská opera Antverpy, Folklorisch Danstheater Amsterdam, Štátny súbor ŽOK – Moldavsko, Štátny súbor Tunis, súbor Tamburitza Pittsburgh USA, Leningradský Musik hall. Predseda a člen porôt pre balet a ľudový tanec.

V roku 1997 mu prezident Michal Kováč prepožičal štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra II. triedy.