Na ochranu životného prostredia a znižovanie nášho negatívneho vplyvu naň je najvyšší čas. Týka sa to tak jednotlivcov ako aj firiem a iných organizácií. Všetci by sme mali urobiť niečo pre to, aby sme zlepšili svoje environmentálne správanie.

Schéma pre všetky organizácie, ktoré to s ochranou životného prostredia myslia vážne

Znižovanie negatívneho vplyvu na životné prostredie je aj jedným z cieľov politiky EÚ. Preto ešte v roku 1993 vznikla schéma pre environmentálne manažérstvo a audit, ktorá je známa pod skratkou EMAS. Pre spoločnosti, ktoré sa do tejto schémy zapoja, ide o nástroj na hodnotenie svojho environmentálneho správania, podávanie správ o ňom a hlavne na jeho zlepšenie.

Dobre však vieme, že pri snahách o zlepšenie environmentálneho správania má často veľké slovo aj ekonomika. Ochrana životného prostredia a zisk však vôbec nemusia stáť proti sebe. Zlepšovanie environmentálneho správania často prináša aj úspornejšie využívanie energie a iných zdrojov.

Je to jednoduché, dbať na životné prostredie sa oplatí

Ako príklad pre vyššie uvedené nám môžu poslúžiť energeticky úsporné elektromotory. Výmena starých elektromotorov za úsporné je výhodná tak z hľadiska životného prostredia ako aj z hľadiska ekonomického.

Poďme najskôr na to životné prostredie. Podľa prieskumov len v Nemecku je úsporný potenciál pohonných systémov zhruba 20 TWh/rok. Pre lepšiu predstavu, je to zhruba na úrovni výkonu, ktorý má 8 blokov elektrární na tuhé palivá s únikom 11 miliónov ton oxidu uhoľnatého.

A čo tá ekonomická stránka? Ak si spočítate náklady na kúpu, inštaláciu, údržbu a energiu potrebnú pre prevádzku elektromotora v rozsahu 3000 hodín ročne po dobu 10 rokov, 97% z tejto sumy budú tvoriť práve náklady na energiu. To znamená, že vyššia investícia do úsporného elektromotora sa z ekonomického hľadiska vráti za menej ako rok.