Známa banskobystrická donáška jedla má počas tohto týždňa problém s núteným uzatvorením prevádzky. Po konzumácii jej jedla malo viacero ľudí zdravotné problémy a zdravotníci u časti z nich potvrdili salmonelózu.

Po konzume donáškového jedla na pracovisko boli v pondelok 11.4.2016 Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ – odbor epidemiológie) hlásené z infekčného oddelenia Rooseveltovej nemocnice v Banskej Bystrici  tri prípady hnačkového ochorenia u prijatých pacientok.

hallo pizza obed (2)-2Tie  pri vyšetrovaní epidemiologickej anamnézy udali konzum donáškového jedla na pracovisko.  Pri ďalšom šetrení odborníci zistili, že od pondelka vzrástol počet ochorení na 17 prípadov. Konzumenti donáškovej stravy si 7.4.2016 objednali z ponuky Pizzu so šalátom ako prílohu a 8.4.2016 Fitness menu.

Počet hospitalizovaných je v súčasnosti sedem. Ihneď 11. apríla vykonali pracovníci oddelenia  hygieny výživy banskobystrického RÚVZ šetrenie v inkriminovanej výrobni jedál. Boli odobraté niektoré polotovary (mnohé zo dňa 8.4.2016 už neboli dostupné) a urobili stery z prostredia výrobne, ktoré nasvedčovali kontaminácii prostredia. V laboratórnom vyšetrovaní sa pokračuje.

Výrobňa bola po obdržaní prvých výsledkov sterov z prostredia v stredu uzatvorená a bola nariadená dezinfekcia, dekontaminácia prostredia, bakteriologické vyšetrenie všetkých pracovníkov, podieľajúcich sa na výrobe potravín na prítomnosť salmonel v stolici a tiež následná kontrola účinnosti dekontaminácie.

Z predbežných výsledkov od chorých pacientov je v 8 prípadoch  potvrdená Salmonella Enteritidis, v 5 prípadoch je výskyt tohto ochorenia vysoko pravdepodné a ich kultivačné vyšetrovenie je pred  ukončením  (výsledky zatiaľ nie sú k dispozícii). Ambulantne boli ošetrení a práceneschopní v domácom prostredí je 10 pacientov, pričom pracovníci RÚVZ budú zisťovať výsledky ich laboratórnych vyšetrení u ošetrujúcich lekárov. V epidemiologickom šetrení sa pokračuje.

Príčinou zrejme surovina v kuracom šaláte

Prevádzka k problému pristúpila zodpovedne a problémy napriek pôvodnému avizovaniu uzatvorenia prevádzky len z technických príčin, verejne priznala.

„Za 16 rokov nášho fungovania sme nič takéto nezažili. Naša práca je pre nás všetkým, živí naše rodiny a tých je asi tak tridsať. Máme našu prácu naozaj radi a Vás si vážime, ale žiaľ, niečo zlyhalo a vyzerá to tak, že cez nás prešiel druh tovaru, ktorý nebol v poriadku a spôsobil vašu aj našu bolesť a smútok. Každý deň nakupujeme čerstvé suroviny, ktoré majú aj rýchlu obrátkovosť aby sme zabezpečili ich stálu čerstvosť. Žiaľ, pravdepodobne jedna surovina ktorá bola súčasťou šalátu bola kontaminovaná čo sa nám ale žiaľ nepodarilo pri výrobe zistiť. Halo pizza nie je zdrojom nákazy, ale urobili všetky analýzy, testy, pozorovania, následne opatrenia, technické, hygienické a aj školenia a urobíme všetko, aby sme už nikdy neboli súčasťou takýchto problémov. Všetkým Vám, Vašim rodinám sa hlboko ospravedlňujeme a dúfame že získame späť Vašu dôveru,“ uvádza sa v stanovisku donáškovej služby Halo Pizza.