V MHD Banská Bystrica budú od 01. júla 2011 platiť nové tarifné podmienky a obnovia sa aj tzv. mesačné lístky (20 €/zľavnený 10 €). Zmení sa aj cestovný poriadok. V plnom rozsahu sa zruší linka č. 102, pribudne víkendový nočný spoj do Sásovej o 00:20 a v špičke linka č. 13 (Pršianska terasa (Vozovňa) – Kyjevské námestie – Rooseveltova nemocnica). V súvislosti s požiadavkami občanov, aby sa zaviedlo viac nočných spojov, primátor mesta Peter Gogola pre BBonline.sk uviedol: Toto riešenie je kompromisom medzi požadovaným a možným, pretože vyťaženosť nočných liniek je veľmi nerovnomerná a z toho dôvodu je to skôr nákladová než zisková položka.“

Pôvodne sa mali zvýšiť takmer všetky položky okrem sumy, ktorú cestujúci platia pri prestupe do 45 minút. Tá bude naozaj znížená na 10 centov. No napríklad bezplatné cestovanie malo byť ponechané deťom len do troch rokov. Aj to vyplynulo z informáciií, ktoré zverejnila SAD Zvolen na svojej internetovej stránke ešte pred schválením tarifných podmienok primátorom mesta Banská Bystrica, ktorý určil maximálne prípustné ceny. Gogola ponechal základné cestovné pri platbe v hotovosti na úrovni 0,60 € / zľavnené 0,40 , no pri platbe kartou súhlasil so zvýšením o 7 centov na 0,50 € / zľavnené o 5 centov na 0,25 . Pre dôchodcov bude stanovená cena 0,40 € (hotovosť) / 0,30 € (karta). Cestovanie pre deti do 6 rokov, držiteľov preukazu ŤZP na invalidnom vozíku a ich sprievodcov, nevidiace osoby i psy bude naďalej bezplatné a zdarma bude aj cestovanie pre sprievodcu dieťaťa v babyvaku. Pre občanov nad 70 rokov sa zavedie od 01. júla 2011 jednotné evidenčné cestovné 0,01 €. V nočnom spoji nebudú platiť predplatné lístky a stanovené bude osobitné cestovné vo výške 1,20 € / 1,10 €.

Nový cestovný poriadok kladie dôraz na elimináciu súbežných spojov a na hlavných autobusových linkách zavádza intervalový cestovný poriadok. Bez akejkoľvek zmeny budú len spoje č. 8, 32 a 80. Linka č. 33 bude mať zmenenú trasu a bude viesť z THK cez Úsvit, Strieborné námestie, Severnú, Jesenský vŕšok, Námestie slobody, Železničnú stanicu až do Senice. Na linke č. 43 pribudne v smere do Uľanky nová zastávka „Kostiviarska – Jelšová“. V  rámci spoja č. 90 pribudne  v smere zo Sásovej na Sládkovičovu zastávka „ESC“ a v smere na Strieborné námestie zastávka „Nám. H. Vajanského“. 90-tka bude tiež zastavovať „Na Karlove“. Linka č. 101 má novú trasu: Hlboká – Rudlová – Námestie Š. Moysesa – Cesta k nemocnici – Železničná stanica – Hviezdoslavova – Štiavničky. Čo sa týka 21-tky nijaký spoj nebude skrátený po Kremničku a na linke č. 22 už nijaký spoj nebude predĺžený do Rakytoviec. A v prípade linky č. 43 nebude nijaký spoj skrátený po Nový Svet. Dobré je tiež všimnúť si, že 20-tka bude cez víkend a sviatky premávať len po Železničnú stanicu. A od 01. septembra 2011 budú v prípade potreby na linke č. 34 nasadené kĺbové vozidlá, čo by mohlo prispieť k zlepšeniu prepravy študentov UMB.

Od júla 2011 tiež Dopravný podnik mesta Banská Bystrica zavedie 19 nízkopodlažných ekologických trolejbusov.