V týždni od 26. do 30. septembra pripravili pani učiteľky zo Základnej školy pri nemocnici v Banskej Bystrici pre žiakov rôzne zaujímavé aktivity pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorému Európska komisia pridelila dátum 26. septembra.

Cieľom Európskeho dňa jazykov je podporiť obyvateľov Európy, aby sa bez ohľadu na vek, v školách aj mimo škôl učili cudzie jazyky. Pani učiteľky sa snažili deťom ukázať, že jazyková rozmanitosť je nástrojom na dosiahnutie väčšieho interkultúrneho porozumenia a kľúčovým prvkom bohatého kultúrneho dedičstva nášho kontinentu.

Žiaci z našej školy spoznávali európske jazyky pomocou rôznych činností. Tí mladší sa učili jednoduché frázy v jazykoch Európy, pozerali krátke filmy, hádali významy slov. Starší vyhľadávali rozmanité informácie o jednotlivých krajinách, spomínali, aké slová si zapamätali na letných potulkách cudzinou, alebo opisovali situácie, keď im znalosť cudzieho jazyka prišla vhod. Vďaka hologramom z interaktívnej kocky Merge Cube sa žiaci v škole v nemocnici preniesli priamo pod Eiffelovu vežu alebo sa postavili vedľa londýnskeho Big Benu a vytvorili krátky rozhovor v jazyku danej krajiny. Choré deti v nemocnici tak virtuálne cestovali po svete a skúsili si komunikáciu v rôznych jazykoch.

Spoločne s pani učiteľkami vytvorili potom plagát, na ktorom sú výsledky aktivít, ktoré počas týždňa k Európskemu dňu jazykov absolvovali. Veríme, že sme aspoň malou troškou prispeli k ich chuti učiť sa cudzie jazyky a pochopiť ich význam.