Ako je pre leto typické, Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) Banská Bystrica hlási za okres Banská Bystrica jeden prípad ochorenia na akútnu vírusovú hepatitídu typu B (žltačka typu B) u dospelej ženy z Banskej Bystrice.

Pre žltačku typu B je typické žlté sfarbenie kože a očného bielka, tmavý moč či svetlá stolica.

Tentoraz je to iný prípad, ako zvyčajne – nejde o alimentárnu nákazu. V anamnéze má žena tetovanie a kontakt s drogovo závislou osobou. Laboratórne vyšetrenia boli na toto ochorenie pozitívne. Protiepidemické opatrenia odborníci zabezpečili.

Banskobystrickému kraju podľa vlaňajších štatistík patrí nelichotivé druhé miesto vo výskyte rôznych druhov žltačiek (hlavne typu A), spolu s Košickým krajom má aj najvyšší medziročný nárast týchto ochorení.

Ochorenie na tento typ žltačky na rozdiel od ostatných typov v kraji v porovnaní s rokom 2015 vlani klesol o 23 percent. Ochorenia boli zaznamenané vo všetkých krajoch s maximom v Banskobystrickom. Najvyššia chorobnosť bola zaznamenaná vo vekovej skupine 35 až 44 ročných.

Odhaduje sa, že globálne len asi 5 percent ľudí s chronickou hepatitídou vie o svojom ochorení a len 1 percento sa lieči. Pritom je k dispozícii účinná liečba, ale aj účinné očkovanie na zabránenie vzniku hepatitídy B. V anamnéze parenterálnych výkonov, podávaných mimo tráviaci trakt napr. injekčne, boli zistené ako pôvod ochorenia aplikovanie drogy, odbery krvi, transfúzia, piercing a v 30 prípadoch bol pôvod ochorenia nezistený. Vysoká, vekovo špecifická chorobnosť na VHB odborníkom napovedá, že na prenose nákazy bude mať významný podiel nechránený pohlavný styk.