Pre niektoré deti nie je samozrejmosťou, že strávia Vianoce so svojou rodinou doma pri stromčeku. Ich zdravotný stav im to nedovolí a aj počas najkrajších sviatkov musia zostať v nemocnici. Profesionálni zdravotní klauni sú aj tento rok, ako už tradične, pripravení spríjemniť im pobyt v nemocnici.

ČERVENÝ NOS Clowndoctors plánuje v období od 21. do 31. decembra zrealizovať takmer tridsať zdravotných klauniád. Niektoré sa uskutočnia v online priestore alebo pred nemocnicou. Klauni neobídu ani banskobystrickú Detskú fakultnú nemocnicu s poliklinikou. Nenavštívia síce priamo oddelenia, ale svojími veselými kúskami skrátia deťom a ich rodičom čas pri čakaní na triážach pred nemocnicou.

Keďže niektoré nemocnice kvôli epidemiologickej situácii klauni aktuálne nenavštevujú, ponúka ČERVENÝ NOS aj možnosť Klaunskej návštevy – online (rezervacie.cervenynos.sk). Túto formu interaktívneho videohovoru s dvomi zdravotnými klaunmi využívajú tiež seniori v zariadeniach a choré deti v intenzívnej domácej starostlivosti.

„Nosnou témou klauniád, klaunských návštev, budú, prirodzene, vianočné sviatky a aktivity s tým spojené. Zdobenie stromčeka, pečenie, darčeky, sobie záprahy či príprava na Silvestra,” hovorí Pavel Mihaľák, umelecký riaditeľ o.z. ČERVENÝ NOS Clowndoctors. Sviatočnú atmosféru podčiarknu klauni tematickými doplnkami kostýmov či rekvizít a aj hudobným repertoárom.

Zdravotní klauni želajú usmiate Vianoce:

Profesionálne vyškolení aj v oblasti hygieny

„Bezpečnosť pacientov, personálu aj samotných zdravotných klaunov je vždy, ale zvlášť v tomto období pre nás na prvom mieste,” zdôrazňuje riaditeľka združenia Zuzana Ambro. „Zdravotní klauni sú už pri vstupe do klaunského tímu profesionálne vyškolení v oblasti hygienických a epidemiologických zásad v zdravotníctve a preto vedia, ako sa v tomto prostredí správať v čase pandémie aj mimo nej.”

Zdravotní klauni sú navyše vybavení respirátomi bez výdychového filtra, ktoré však, našťastie, nezakrývajú ten najdôležitejší symbol klauna – červený nos. Samozrejmosťou je aj bezkontaktnosť, dodržiavanie odstupov, ale i opakovaná dezinfekcia. Tá sa týka aj kostýmu a rekvizít. Klauni sú tiež podľa požiadaviek jednotlivých oddelení pretestovávaní.

Klauniády pred Detskou fakultnou nemocnicu s poliklinikou v Banskej Bystrici budú  v utorok 22. decembra, v pondelok 28. decembra aj v utorok 29. decembra. Klauni potešia deti aj deň pred Silvestrom, v stredu 30. decembra.