Thurzov dom sa v najbližších mesiacoch prenesie do čias dávno minulých a odhalí jedinečné umelecké zručnosti našich predkov spred dvetisíc rokov, ale aj tvorbu súčasnej generácie mladých remeselníkov.

Jubilejná desiata repríza úspešnej putovnej výstavy Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť, ktorú organizuje Súkromná škola umeleckého priemyslu Hodruša-Hámre v spolupráci s Archeologickým múzeom Slovenského národného múzea v Bratislave, bude v Thurzovom dome od 23. januára.

Remeslo má zlaté dno

V súčasnosti sa čoraz častejšie spomína a potvrdzuje staré príslovie, podľa ktorého „remeslo má zlaté dno“. Remeselníkov však neustále ubúda. Výstava Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť odhalí prostredníctvom zbroje, zbraní, šperkov a iných ozdôb tela umelecké remeslá minulosti od doby bronzovej až po stredovek. Zároveň predstaví schopnosti a remeselné zručnosti študentov umeleckých študijných odborov, ktorí dokážu na základe autentických archeologických nálezov vyrobiť originálne repliky predmetov používaných v minulosti. Jedným zo zámerov výstavy je zviditeľniť prácu študentov Súkromnej školy umeleckého priemyslu v Hodruši-Hámroch a zvýšiť povedomie o štúdiu remeselných umeleckých odborov.

Repliky ale aj originály

Vo vynovených výstavných priestoroch  Thurzovho domu návštevníci výstavy uvidia prepracované repliky výstroja, zbraní či šperkov z rôznych období, medzi nimi aj kompletnú repliku výstroja rímskeho vojaka, repliku keltského meča starého viac ako 2 200 rokov či kolekciu slovanských šperkov. Popri remeselnej tvorbe sa medzi návštevníkov dostanú aj vzácne predmety z depozitu múzea, ktoré budú môcť porovnať s replikami, napríklad katovský meč či keltské šperky zo zbierok Stredoslovenského múzea. Vystavené budú aj najlepšie remeselné a šperkárske výtvory, ktoré doposiaľ v Hodruši-Hámroch vznikli.

„Všetky artefakty boli vyhotovené pôvodnými technológiami, ktoré sú dnes už takmer zabudnuté, pod odborným vedením pedagógov. Pri zhotovovaní šperkov či zbraní neboli archeologické nálezy schematicky kopírované, ale kreatívne realizované a študenti sa pravekými nálezmi nechali inšpirovať. Súčasťou výstavy sú však aj reálne archeologické nálezy zo zbierok múzea. Návštevník má tak výnimočnú príležitosť porovnať originálne zbierkové predmety s dielami študentov a objaviť aj pôvodnú, rekonštruovanú krásu archeologických nálezov,“ uviedol  kurátor výstavy, archeológ Stredoslovenského múzea Rudolf Nádaskay.

Výstava Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť sa prvýkrát konala v roku 2016 v Bratislave. Odvtedy precestovala takmer celé Slovensko a v uplynulých rokoch ju mohli obdivovať návštevníci múzeí v Lučenci, Novej Bani, Prievidzi, Komárne, Rimavskej Sobote, Leviciach, Poprade či Brezne. Jubilejná desiata  repríza výstavy ukončí svoju púť práve v jednom z priestorov Stredoslovenského múzea. Návštevníci Thurzovho domu tak budú mať jedinečnú a nateraz poslednú možnosť obdivovať výtvory budúcich zlatníkov, kováčov, rytcov či výtvarníkov a porovnať ich s reálnymi múzejnými zbierkovými predmetmi.

Vernisáž výstavy Umelecké remeslo od praveku po súčasnosť sa uskutoční vo štvrtok 23. januára o 16:00 h v Thurzovom dome. Výstava potrvá do 19. apríla 2020.