| 26.5.2013

Žľab v Rakytove

Vodný žľab v doline Rakytovo sa nachádza v Dolnom Harmanci, približne dvanásť kilometrov od mesta Banská Bystrica. Spomínaný žľab slúži na splavovanie dreva a  od roku 2000 je vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku.

SONY DSCJe to jediný zachovaný a stále funkčný vodný žľab na splavovanie rovnakého dreva na Slovensku, ale i v Európe. Dlhý je presne 2450 metrov a na celú drevenú konštrukciu, ktorá je v tvare koryta, bolo použité výlučne drevo zo smreka a jedle. Bol kompletne zrekonštruovaný v roku 2006, pretože viac ako sto rokov od jeho vybudovania zanechalo na ňom známky nefunkčnosti.

Vytvorený bol pravdepodobne v 19.storočí a drevo po ňom plavili väčšinou v jarnom, logicky, na vodu bohatom období. Z hlbšieho lesa sa drevo po ťažbe k nemu zvážalo pomocou konského záprahu či ručne a muselo sa rozrezať na metrovicu. Žľab ústil do Harmaneckého potoka, kde následne drevo zachytávali, alebo splavovali potokom až do Banskej Bystrice na vtedajší drevosklad.

Autor: R. Čabrádiová, foto: M. Tvrdoň

Fotogaléria