| 26.5.2013

Záhrada – Centrum nezávislej kultúry

Ak hľadáte kultúru, alebo priestor na skvelý oddych, či kultúrne vyžitie,  našli ste to správne miesto.

CNKZáhrada – CNK je nezisková organizácia, ktorá svoj priestor sprostredkúva na prezentáciu a tvorbu súčasného umenia, divadelných a tanečných predstavení, koncertov, festivalov, výstav cez premietanie filmov, rôzne besedy, worshopy a pod. Tiež prezentuje aj vlastnú tvorbu  Divadla Ivana Palúcha, ktoré už dnes funguje pod názvom Divadlo v Záhrade. CNK zozačiatku fungovalo ako neformálne zoskupenie umelcov, dobrovoľníkov a kultúrnych manažérov. Napomohlo mu presťahovanie sa do nových priestorov v Beniczkého pasáži, kde v súčasnosti prevádzkuje priestor v blízkosti pešej zóny, v centre mesta Banská Bystrica. Nové priestory slúžia ako multifunkčné divadelné štúdio s celoročnou dramaturgiou a s mestským parkom predstavujúcim oddychovú zónu, v ktorej sa tiež organizujú rôzne kultúrne podujatia. Čaro celej záhrady spočíva hlavne v tom, že väčšina udalostí sa deje v exteriéri.

Zároveň je aj domovskou scénou Mestského divadla – Divadla z Pasáže, ktoré sa ako jediné profesionálne divadlo venuje a pracuje s ľuďmi so zdravotným postihnutím na Slovensku. Zároveň už dnes spolupracuje aj s inými skupinami populácie, akými sú prisťahovalci, rómska komunita, utečenci a iní.  Záhrada je tiež sídlom občianskeho združenia SKOK!, ktoré sa zameriava na súčasný tanec a fyzické divadlo.

Od roku 2010 Záhrada pracuje na postupnom obnovovaní budovy kultúrneho centra, revitalizácii parku a organizovaní kultúrnych a vzdelávacích aktivít.  Dlhodobou víziou realizátorov projektu je prevádzkovať kultúrne centrum s kvalitnou a rozmanitou dramaturgiou, s vlastným vzdelávacím systémom, laboratóriom umeleckej tvorby (Záhradná výskumno-umelecká a vzdelávacia jednotka Z.A.L.E.J.) a programom rezidencií umelcov (Artist-In-Residency /A-I-R/).