Zaujímavé miesta Banská Bystrica

Stránka je subjektívnym výberom zaujímavých miest v Banskej Bystrici, kde sa oplatí ísť pozrieť, oddýchnuť si, prípadne si dať dobré jedlo, kávu či pivo. Zoznam priebežne vytvárajú redaktori portálu BBonline.sk a to, či dané miesto zaradia do zoznamu (prípadne vyradia) je iba na ich uvážení. Prípadné tipy s opisom miesta posielajte na adresu zaujimavosti@bbonline.sk.

Zaujímavosti

Čarovný dom pod Kalváriou

Gudrónové jamy

Hrad Slovenská Ľupča

Jánošikova skala

Kalište

Kalvária

Králický vodopád

Malachovský vodopád

Pustý hrad

Skalná vyhliadka – Suchý vrch

Stolpersteine – Kamene zmiznutých

Špania Dolina

Velestúr

Žľab v Rakytove