Poslanci mestského zastupiteľstva nesúhlasia so zvyšovaním poplatkov za materské škôlky a školské kluby. Návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) mesta neschválili.

Ilustračné foto: BBonline.sk

Argumentom mesta pre zvýšenie poplatkov bolo navýšenie platov pedagogických pracovníkov a zvýšené prevádzkové náklady. Podielové dane, ktoré mesto od štátu dostáva, tento zvýšený výdavok nevykrývajú. Podľa návrhu tak mali rodičia platiť za materské školy 15 eur namiesto 12,5 eur a za školské kluby 9 eur namiesto 7 eur.

Nakoniec sa za návrh nepostavil nikto zo zastupiteľov. Jednotliví členovia sa zhodli na tom, že meniť výšku poplatkov počas roka nie je férové a ak má k niečomu takému dojsť, tak až od nového školského roka. „Rozumieme mestu, prečo toto VZN navrhlo, ale zároveň nie je vhodné, aby sa  to robilo počas školského roka,“ povedal Pavol Katreniak (BBA). Igor Kašper (nezávislý) taktiež upozornil na fakt, že za ostatné štyri roky došlo takmer k dvojnásobnému navýšeniu poplatkov za škôlky: „Za ostatné štyri roky sa zvyšovali poplatky z osem eur na teraz navrhovaných 15 eur.“ K odloženiu návrhu sa priklonil aj nasilnejší poslanecký klub. „Prediskutujme si to, na komisii bola väčšina proti tomu, začnime nejakým kompromisným návrhom na september,“ povedal Ladislav Topoľský, predseda klubu SMER-SD,SNS, HZDS-ĽS a dodal, že nepovažuje za fér po tom, čo mesto v novembri zvýšilo miestne dane, aby opäť vznikal pre rodičov ďalší výdavok.

Ako spomenul Topoľský, mesto predložilo návrh napriek tomu, že ho neodporučila ani školská komisia. Na januárovom zasadnutí komisie podporili zvýšenie iba traja členovia, jeden bol proti a šiesti sa zdržali.  Naopak, komisia šiestimi hlasmi odporučila „vedúcemu Školského úradu, oddelenia školstva a mládeže hľadať finančné prostriedky v rozpočete mesta a nezvyšovať poplatky; iba v prípade, že sa nenájdu finančné zdroje, potom pristúpiť na zvyšovanie poplatkov s účinnosťou najskôr od 1.9.2012.“

Za prijatie nového VZN o poplatkoch v materských školách nehlasoval v pléne mestského zastupiteľstva nikto, z 24 poslancov bolo 23 proti, jeden sa zdržal.