Dovedna tridsať bodov prerokujú poslanci mestského zastupiteľstva na utorňajšom zasadnutí. Rozhodovať sa bude o budove bývalej ZŠ Okružná, uznaní dlhu voči DPM, začlenení PKO do organizačnej štruktúry MsÚ a taktiež o zvýšení poplatkov v školských zariadeniach.

mestske zastupitelstvoPoslancov banskobystrického mestského zastupiteľstva čaká pestrý program. Hneď v úvodnom bode budú okrem iného hlasovať o odpredaji budovy bývalej ZŠ Okružná. Súkromná spoločnosť, ktorá prevádzkuje ZŠ Narnia ponúkla samospráve 900-tisíc eur. Mesto sa rozhodlo túto ponuku akceptovať, aj keď pôvodná cena určená znalcom bola 1,6 milióna eur. V troch neúspešných kolách obchodnej verejnej súťaže však o budovu nebol záujem.

V ďalšom bode bude potrebné schváliť uznanie dlhu voči Dopravnému podniku mesta Banská Bystrica. Mesto momentálne nemá k dispozícii dostatok finančných prostriedkov, aby vyplatilo oprávnenú stratu, ktorá vznikla DPM pri výkone verejnej služby. Dlh vo výške 376 895 eur zahrnie do budúceho roku. „V prípade priaznivého vývoja cash flow v roku 2013 sa ponecháva možnosť uhradiť túto sumu ešte v tomto roku,“ píše sa v predkladanom materiáli.

Zastupiteľstvo prijme aj Zásady rozpočtového hospodárenia, v ktorom zavádza pojem participatívneho rozpočtu. S definíciou akú predložil mestský úrad sa nestotožnil poslanec Vladimír Pirošík (BBA) a bude chcieť predložiť pozmeňovací návrh.

Primátor prekladá VZN, ktoré upravuje poplatky v školských zariadeniach. Najviac si po novom priplatia dospelí študenti základných umeleckých škôl, ale aj rodičia detí v materských školách, ktoré nemajú trvalý pobyt na území mesta.

V neposlednom rade sa očakáva búrlivá diskusia v súvislosti s Parkom kultúry a oddychu. Poslankyňa Ľubica Laššáková (SMER-SD) na Mestskej rade opäť navrhla zaradiť na rokovanie materiál o začlenení PKO pod organizačnú štruktúru mestského úradu. Zastupiteľstvo fúziu schválilo na poslednom zasadnutí, primátor však toto uznesenie nepodpísal. Poslanci si od prechodu PKO pod MsÚ sľubujú ušetrenie 80-tisíc eur.

Zasadnutie mestského zastupiteľstva začína v utorok 10. septembra o 9:00 vo Veľkej sieni Mestského úradu Banská Bystrica. Priamy prenos môžete sledovať textovo na BBonline.sk a obrazom prostredníctvom TV ESO.