Županka a župani sa stretli na rokovaní Združenia samosprávnych krajov SK 8 v Banskej Bystrici aj s ministrom školstva Branislavom Gröhlingom. Rokovali o výzvach v oblasti vzdelávania, návrhu nového zákona o verejnej doprave i spolupráci s dobrovoľnými hasičmi.

Stretnutie predsedníčky a predsedov ôsmich samosprávnych krajov dnes hostila v Banskej Bystrici Vila Dominika Skuteckého. Rokovania SK 8 sa zúčastnil aj minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling, témou rokovania so zástupcami krajských samospráv boli pripravované zmeny a výzvy v oblasti školstva.

„Školstvo je prioritou tejto vlády a som veľmi rád, že na úrovni žúp je táto snaha rovnaká. Spoločne sme diskutovali o pláne výkonov či o ďalších otázkach, týkajúcich sa zvyšovania kvality či optimalizácie siete škôl. Boli by sme radi súčinní, aby sme školstvo v spolupráci s vyššími územnými celkami posúvali a vytvárali kvalitný stredný stupeň vzdelania,“ povedal Branislav Gröhling.

Županka a župani tiež prijali spoločné stanovisko smerom k ministerstvu financií, v ktorom žiadajú nastavenie financovania tých opatrení, ktoré môžu v regiónoch adresne pomôcť rozbehu ekonomiky. Tieto by nemali byť závislé len od podielových daní, ktorých výber môže byť podľa odborných odhadov do budúcna veľmi nepredvídateľný.

Viac kompetencií vo verejnej doprave

Dôležitým bodom, s ktorým prišiel na rokovanie Banskobystrický samosprávny kraj, bol návrh úplne nového zákona o verejnej doprave. Ten by mal posilniť kompetencie samosprávnych krajov pri kontrole využitia verejných zdrojov a jasne stanoviť povinnosti dopravcov.

„Potrebujeme nový zákon, ktorý umožní nastavenie transparentných podmienok pre objednávanie a využívanie verejnej dopravy, ktorý definuje parametre oprávnených nákladov, odpisov či údajov, ktoré budú dopravcovia povinní samosprávnym krajom poskytnúť,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter.

Rovnako dôležité je pre župy posilnenie právomocí pri objednávaní regionálnej vlakovej dopravy, aby sa nestalo, že z rovnakého miesta je v rovnakom čase vypravený vlak aj autobus a ani jeden z nich nie je dostatočne vyťažený.

„Ďalšími krokmi bude približovanie návrhu k paragrafovému zneniu a tiež rokovania so zástupcami ministerstva dopravy a výstavby v zmysle konzultácie a prípravy spoločného postupu,“ povedal Ján Lunter.

Spolupráca s dobrovoľnými hasičmi i Karpatským regiónom

Na rokovanie boli tiež pozvaní zástupcovia organizácie združujúcej dobrovoľných hasičov, s ktorými by župy radi z úrovne SK 8 nadviazali spoluprácu. Predseda SK 8 Jozef Viskupič tiež ocenil prácu dobrovoľných hasičov v karanténnych centrách v jednotlivých krajoch.

Členovia SK 8 dnes v Banskej Bystrici tiež vzali na vedomie informatívnu správu o Makroregionálnej stratégii pre Karpatský región a podporili zámer rokovať o možných aktivitách a spolupráci s aktérmi pracujúcimi na jeho rozvoji.