Obľúbený projekt Stredoslovenského múzea Zasaď si svoju rastlinku pokračuje aj v tomto roku. Po fazuľke, zmesi lúčnych kvetov a mäty dlholistej si záujemcovia môžu svoju záhradku tentoraz rozšíriť o hrach siaty, kôpor voňavý či nevädzu poľnú.

Stredoslovenské múzeum (SSM) opäť vyzýva všetkých malých aj veľkých nadšencov a zvedavcov, aby pokračovali vo svojich pestovateľských počinoch a rozšírili svoju záhradku či balkón o ďalšie tradičné slovenské plodiny a bylinky. Rastlinky, ktoré ich okolie nielen rozvoňajú, ale aj skrášlia a v neposlednom rade sa stanú súčasťou skvelých jedál.

„Minuloročná pestovateľská aktivita sa stretla s mimoriadne pozitívnym ohlasom nielen v širokej verejnosti ale aj vo vzdelávacích inštitúciách. Sme radi, že sme mohli prispieť k ozvláštneniu hodín biológie či pestovateľskej výchovy. Aj z našich detí sa tak mohli stať úspešní záhradkári či pozorovatelia, ktorí si svoje postrehy zakresľovali či popisovali. Aj tento rok sme sa preto rozhodli pokračovať v projekte Zasaď si svoju rastlinku a prinesieme nové rastlinky, ktoré potešia tak oko ako aj jazyk. Pôjde o hrach siaty, nevädzu poľnú, či kôpor voňavý,“ uviedol riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.

V zaujímavom a originálnom obale nájdu záujemcovia všetko potrebné k tomu, aby sa z nich stali úspešní pestovatelia pôvodných slovenských rastlín. Projekt však okrem vzdelávania poskytuje aj ekologickú aktivitu.

„Náš obal, v ktorom si záujemcovia svoju rastlinku na začiatku pestujú je rozložiteľný, takže sa snažíme ísť s dobou aj v tomto smere. Zároveň na ňom pestovatelia nájdu uverejnené zaujímavosti o tej ktorej rastlinke a cenné rady, ako sa o ňu vzorne starať. Veríme, že sa nielen niečo naučia, ale bude to mať pre nich aj zábavný rozmer. Zároveň budeme prostredníctvom našich sociálnych sietí prinášať rôzne zaujímavosti, cenné rady a aktivity súvisiace s týmto projektom,“ povedala vedúca Prezentačného oddelenia SSM Ivana Žačoková.

Radosť z pestovania spolu s novými poznatkami si môžu malí aj veľkí záhradníci priebežne zaznamenávať a svoje pozorovania konzultovať s pracovníkmi Tihányiovského kaštieľa. Každý záujemca si môže rastlinky zakúpiť v pokladni Tihányiovského kaštieľa alebo objednať na telefónnom čísle 048/ 410 33 76 či online adrese: obchod@ssmuzeum.sk. Produkty z ekoprojektu Zasaď si svoju rastlinku budú dostupné od 1. februára.

Viac informácií o projekte na stránke www.ssmuzeum.sk a na sociálnych sieťach SSM.