Vedenie Banskobystrického samosprávneho kraja zvolalo na utorok 3. marca prvé zasadanie špeciálnej komisie, ktorej cieľom bolo informovať zástupcov miest a obcí o aktuálnej situácii a vývoji vzťahov s autobusovými dopravcami. Starostovia a primátori, rovnako ako kraj, považujú za najdôležitejšie priame rokovania.

Zástupcovia regionálnych Združení miest a obcí, zástupca krajského mesta i členovia dopravnej komisie Zastupiteľstva BBSK sa dnes stretli s vedením Banskobystrického samosprávneho kraja, aby boli informovaní o aktuálnej situácii a vývoji vzťahov s autobusovými dopravcami.

Zvolaním špeciálnej komisie župa naplnila svoj prísľub, že bude starostov a primátorov pravidelne informovať o vývoji situácie, ktorá vyeskalovala počas posledného januárového víkendu svojvoľným vypnutím prímestskej dopravy zo strany SAD Zvolen.

Starostovia vyjadrili podporu BBSK

Predseda BBSK Ján Lunter informoval o všetkých krokoch, ktoré už samosprávny kraj v tejto veci podnikol, tiež o opakovaných výzvach na rokovania smerom k dopravcovi. V tejto veci vyjadrili samosprávy podporu kraju a spoločne sa dohodli na výzve vedeniu SAD Zvolen, aby sa zúčastnilo ďalšieho rokovania komisie. Za kľúčové považujú, rovnako ako vedenie BBSK, spoločné rokovania za jedným stolom.

„Ďakujeme starostom a primátorom za podporu a spoločný postup v tejto zložitej situácii. Kríza stále nie je zažehnaná a sme radi, že dôležitosť spoločných rokovaní podporili svojou výzvou aj oni,“ povedal predseda BBSK Ján Lunter. Župa teraz pripraví list s pozvánkou na spoločné stretnutie, ktorý zašle dopravcovi.