Za neschválením projektu pokračovania komplexu Europa v Banskej Bystrici nie sú len údajné zlé dopravné riešenia. Ako sme vás už informovali, investor vidí za zamietnutím projektu tendenčnosť primátora v prospech susediaceho projektu. Aj keď primátor Gogola obvinenia odmieta, pri bližšej analýze projektu a rozhodnutia samosprávy sa predsa len vynárajú mnohé otázniky. Táto problematika už zaujíma aj mestských poslancov, ktorí ju plánujú zaradiť aj na niektoré z najbližších rokovaní zastupiteľstva.

v predchádzajúcom príspevku sme vás informovali o fakte, že mnohé námietky voči projektu VAVPARK súvisia so susedným projektom bytového komplexu ANTEA CITY, za ktorým stojí španielsky investor a jeho developerom mala byť tunajšia spoločnosť Profinex holding. Problém medzi týmito spoločnosťami trvá od roku 2008, kedy VAV invest odkúpila pozemky od cirkvi a pre čo najskoršiu možnosť otvorenia vtedy cirkevných budov nemocnice a hospicu, vybudovala komunikáciu na svojich pozemkoch napriek tomu, že podľa územného plánu mala cesta čiastočne viesť aj nad pásom mestského pozemku. Investori sa však dosiaľ nedokázali dohodnúť na podmienkach napojenia projektu ANTEA na túto existujúcu komunikáciu. Konateľ spoločnosti VAV invest Peter Valach hovorí, že španielsky investor mu svoj projekt a pozemky ponúkal na predaj a rokovali aj o možnosti napojenia na ich existujúce inžinierske siete: „Naposledy sa ozvali v marci s ich znením zmluvy, ktoré je absolútne neprijateľné,“ hovorí.

Vráťme sa ale k spojitosti tohto problému, so zamietavým stanoviskom mesta k projektu VAVPARK. Podľa Valacha chcú totiž práve takto zástupcovia projektu ANTEA zatlačiť na VAV invest: „Doktor Kašuba (právny zástupca spoločnosti Profinex holding, pozn. red.) začal intenzívnymi nájazdmi chodiť na mestský úrad a priamo do kancelárie pána primátora. Prečo tam chodil, vedia iba oni dvaja, ale chodil tam dosť často. Pán primátor dal následne pripomienku, že treba doplniť do podkladu pre územné rozhodnutie to, čo už ale v spise bolo. Primátor potom hľadal možnosť obštrukcie a požiadal Krajský stavebný úrad o predĺženie stavebného konania, ale to už raz na základe žiadosti primátora predĺžené bolo. KSÚ dozorujúci tento prípad okamžite zamietol predĺženie a požiadal primátora, aby vo veci rozhodol. Primátor prvého augusta rozhodol o tom, že zamieta tento projekt,“ zdôvodnenie uvedené v stanovisku je pritom podľa Valacha len kópiou námietok, ktoré vo svojom stanovisku zverejnili zástupcovia projektu ANTEA. Primátor Peter Gogola v stanovisku pre portál BBonline.sk obvinenia z lobistických tlakov kategoricky odmietol.

Na júnovom mestskom zastupiteľstve v prípade nepodpísania pokračovania Europy – projektu VAVPARK, upozorňoval primátor najmä na zlé dopravné riešenie. Ním vytýkané chýbajúce pristupové komunikácie ale už dávno predtým projekt riešil. Aj keď v niektorých prípadoch nie celkom podľa návrhu územného plánu. Gogola projektu napríklad vyčítal chýbajúcu komunikáciu nad súčasným oporným múrom smerom na ulicu Cesta na štadión a následne až na Hutnú ulicu pred budovy VŠC Dukla. Tak túto cestu predpokladá už dlhé roky aj územný plán. Investor ju ale plánuje len s vyústením na Ceste na Štadión vedľa Europa SC, smerom na veľký kruhový objazd.

A tu sa pohľadom do katastrálnej mapy dostávame k inej zaujímavej náhode. Primátorom požadované riešenie potiahnuť túto komunikáciu podľa územného plánu až po Hutnú ulicu, by totiž znamenalo využitie pozemkov vo vlastníctve spoločnosti MINIMARBLE, s.r.o., ktorej jedinými spoločníkmi sú bývalí primátori Banskej Bystrice Ivan Saktor a Igor Presperín.

Ďalšie prístupové komunikácie pre obslužnosť tohto komplexu by mali vzniknúť spolu s výstavbou nájomných bytov Belveder, a to z križovatky pred Mammacentrom sv. Agáty smerom k plavárni a tiež na opačnej strane smerom do parku. Verejnosťou požadovaná výstavba podchodu pod malým kruhovým objazdom nie je podľa Petra Valacha v tejto chvíli možná preto, že tento nie je súčasťou územného plánu a navyše v súčasnosti je už vo vlastníctve amerického vlastníka obchodného centra Europa. V minulosti nemal byť podchod postavený kvôli problému so štartovacou jamou kanalizácií, ktoré boli budované v rámci projektu z Eurofondov a zmena projektu podľa Valacha nebola možná.

Viacúčelová hala by mala byť aj novým hokejovým stánkom

Projekt VAVPARK počíta najmä so športovým a kultúrnym vyžitím Banskobystričanov. Komplex obsahuje niekoľko podlaží parkovísk, podlažie nákupnej zóny, kde má už dnes developer v spolupráci s prevádzkovateľom obchodného centra Europa dohodnutých niektorých budúcich nájomníkov, ale aj zónou územným plánom požadovaného prekrytého námestia, či celoročného verejného klziska. Nad týmto všetkým následne vznikne viacúčelová hala so zázemím, ktorá by sa mala stať aj novým a moderným domovom pre banskobystrických hokejistov. Investor je už v tomto smere v kontakte s hokejovým klubom HC ’05. Hala, ktorá by mala mať využitie pre hokej, ale aj iné športy a taktiež kultúrne podujatia, počíta s kapacitou do pať tisíc divákov.

VAV invest sa plánuje proti zamietavému stanovisku samosprávy odvolať. „Mesto očakáva, že navrhovateľ podá odvolanie voči vydanému rozhodnutiu. Následne, v súlade s platnou legislatívou Krajský stavebný úrad vo veci rozhodne. Mesto bude právnym názorom KSÚ v ďalšom konaní viazané,“ uviedla pre BBonline.sk hovorkyňa primátora Monika Pastuchová.

Peter Valach ale nevylučuje aj ďalšie konzekvencie priamo voči primátorovi: „Po porade s právnikmi to pravdepodobne neskončí len odvolaním, ale aj na prokuratúre. Podľa všetkého sa to začína klasifikovať ako zneužívanie právomocí verejného činiteľa,“ povedal.

____________________________________________________________________________________

Téme sa budeme aj ďalej venovať a s našimi otázkami budeme kontaktovať i spoločnosť Profinex holding.

Čítajte aj:
8.8.2012 – Pokračovanie Europy zatiaľ nebude, podľa investora podlieha primátor lobizmu
27.6.2012 – Primátor nechce povoliť rozšírenie Europy, bojí sa dopravného kolapsu