Mať vlastnú spoločnosť je kariérnym snom mnohých ľudí. Vlastná spoločnosť však nie je o tom, že „na vás“ pracujú vaši zamestnanci a vy len počítate zisky. Pre úspech je prvoradý dobrý podnikateľský plán.

Nechajte zakladanie s.r.o. na iných a vy sa venujte ostatným záležitostiam

Bez jasnej predstavy o tom, ako bude vaše podnikanie vyzerať, sa do zakladania s.r.o. ani nepúšťajte. Teda pokiaľ nemáte dostatok finančných prostriedkov, aby ste si mohli dovoliť založiť spoločnosť a potom rozmýšľať ako jej fungovanie premeniť na zisk.

Aj keď sa to niekedy nemusí zdať (hlavne kvôli množstvu papierovačiek), samotné založenie vlastnej spoločnosti je naozaj jednoduchým krokom na zložitej ceste budovania úspešného biznisu. Obzvlášť ak si necháte vlastnú s.r.o. založiť.

Nemusíte tak behať po úradoch a samostatne vybavovať všetky potrebné náležitosti. Okrem toho získate aj poradenstvo ohľadom najvhodnejšej vlastníckej a riadiacej štruktúry vašej novej spoločnosti a zodpovedanie všetkých prípadných otázok, ktoré môžete pri tomto procese mať. Celý proces založenia s.r.o. pritom štandardne netrvá viac ako dva týždne.

Ak chcete uspieť, musí sa vaša spoločnosť neustále zlepšovať

Vy sa tak zatiaľ môžete venovať prípravám na podnikanie. Úspešne „naštartovať“ vlastnú spoločnosť však zďaleka nie je všetko. Aj ak sa vám podarí vybojovať si určitú pozíciu na trhu, konkurencia bude ďalej napredovať a to musíte robiť aj vy.

Jedným zo spôsobov, ako posunúť fungovanie svojej firmy nielen vo vnútri, ale aj navonok, je spĺňanie ISO noriem. Obzvlášť „základnej“ normy ISO 9001, ktorú budú zákazníci myslieť ak sa vás spýtajú, či máte ISO.

A prečo vlastne spĺňanie tejto normy a tým pádom získanie tohto certifikátu bude zaujímať vašich zákazníkov? Pretože v ISO 9001 sa definícia kvality týka všetkých čŕt produktu, ktoré vyžaduje zákazník. A to aj vrátane poskytovaných služieb. Zákazník tak získava určitú dôveru vo vašu firmu a v to, čo ponúkate.