Začlenenie Útvaru hlavného architekta do organizačnej štruktúry mesta Banská Bystrica navrhoval ešte v roku 2011 aj predchádzajúci primátor Peter Gogola. Napokon však k nemu nedošlo. Teraz sa tento krok vracia na stôl a sľubuje ho súčasný primátor.

mestský-úrad1Za snahou bývalého vedenia mala byť najmä nespokojnosť časti odbornej obce s prácou riaditeľa útvaru hlavného architekta Ľubomíra Kelemana. Primátorovi odporúčala takýto krok a následné vypísanie konkurzu na oficiálneho hlavného architekta mesta aj vtedajšia rada pre architektúru a urbanizmus, ktorá sa neskôr rozpadla. Keleman však napokon svoju rozpočtovú organizáciu ako aj svoju pozíciu obhájil  za podpory väčšinového poslaneckého klubu a o návrhu sa napokon v zastupiteľstve nehlasovalo.

V podobe samostatnej organizácie funguje Útvar hlavného architekta pri banskobystrickom magistráte už od roku 1966. Zdá sa však, že podobne ako pri zlučovaní mestských organizácií a firiem pred mesiacom, aj tentokrát je už poslanecká dohoda o ďalšom osude útvaru širšia. Podobné zaradenie hlavného architekta a ďalších podriadených mestských architektov a plánovačov už v súčasnosti nemá žiadne iné krajské mesto.

„Sľubujem si od toho väčšiu efektivitu, racionálnosť, transparentnosť a zjednodušenie administratívnych procesov,“ píše primátor Ján Nosko na svojom aktuálnom blogu. Mestský úrad aktuálne poslancom navrhuje zrušenie ÚHA ako rozpočtovej organizácie a začlenenie jeho agendy i zamestnancov pod MsÚ.

Úrad si od kroku sľubuje napríklad aj zjednotenie stanovísk k stavbám a územným zámerom, ktoré budú vychádzať zo strany mesta. Už v súčasnosti má úrad Oddelenie územného plánovania a bytovej politiky, na ktorom pracujú štyria zamestnanci. Útvar hlavného architekta aktuálne zamestnáva pätnásť zamestnancov. Časť zdvojených činností by zaradením pod oddelenie úradu malo odpadnúť. Finančnú úsporu však návrh, o ktorom už v utorok bude hovoriť mestská rada a o dva týždne rozhodovať zastupiteľstvo, nateraz nepredpokladá.

Útvar aj v súčasnosti sídli v priestoroch mestského úradu, jeho zamestnanci by sa po zlúčení mali stať zamestnancami úradu podobne, ako tomu bolo po začlenení PKO pod MsÚ pred dvomi rokmi.