Radvanský jarmok 2013, atmosféra jarmoku, Banska Bystrica, 12.9.2013Samospráva upozorňuje obyvateľov a najmä motoristov na viaceré dopravné obmedzenia, ktoré každoročne sprevádzajú najväčšie podujatie organizované na území mesta Banská Bystrica.

Tohtoročný už 358. Radvanský jarmok, ktorý sa začne vo štvrtok, so sebou prináša hneď niekoľko dopravných obmedzení v centre mesta, ktoré začínajú od pondelka 7. septembra a potrvajú až do ukončenia mestských osláv, respektíve až večera v pondelok 14. septembra. Rozpis dopravných obmedzení je nasledovný.

Úplné uzávierky miestnych komunikácií

 • Parkovisko pod Pamätníkom SNP na Štefánikovom nábreží od pondelka 09. 2015 od 19.00 h do pondelka 14. 09. 2015 do 20.00 h
 • Hronské predmestie (od križovatky s cestou II/591 a odbočenie z cesty I/66“) od pondelka 09. 2015 od 19.00 h do pondelka 14. 09. 2015 do 20.00 h
 • Vajanského námestie od križovatky s ulicou Janka Kráľa (vrátane parkoviska pred potokom Bystrička) od štvrtka 09. 2015 od 06.00 h do nedele 13. 09. 2015 do 19.00 h
 • Vajanského námestie od ulice M. Rázusa (od objektu Matice Slovenskej) tak, aby obslužná komunikácia pre zásobovanie prevádzok v zadných traktoch Dolnej ul. bola prejazdná od štvrtka 09. 2015 od 06.00 h do nedele 13. 09. 2015 do 19.00 h
 • Parkovisko na Nám. Slobody za DK od štvrtka 09. 2015 od 19.00 hod do nedele 13. 09. 2015 do 19.00 h
 • Vajanského námestie od Kuzmányho ul. (za parkoviskom) od štvrtka 09. 2015 od 06.00 h do nedele 13. 09. 2015 do 19.00 h
 • Národná ulica od križovatky s Kuzmányho ulicou po Nám. SNP od štvrtka 09. 2015 od 19.00 h do nedele 13. 09. 2015 do 19.00 h
 • Bakossova ul., pričom občanom s trvalým pobytom bude vjazd povolený bez obmedzenia od piatka 09. 2015 od 06.00 h do nedele   13. 09. 2015 do 19.00 h

Zobojsmernenie

 • Kuzmányho ul. od Vajanského námestia po Národnú ul. od štvrtka 09. 2015 od 6.00 h do nedele 13. 09. 2015 do 19. 00 h
 • Bakossova ul. od Bakossova č. 24 po Nám. Š. Moysesa č. 16 od piatka 09. 2015 od 06.00 hod do nedele   13. 09. 2015 do 19.00 h

Vylúčenie parkovania taxislužieb na parkovacích miestach

 • na Vajanského námestí (na parkovisku) v dňoch 09. 2015 – 13. 09. 2015 a zabezpečenie parkovania taxislužby na malom parkovisku za potokom Bystrička (pri križovatke s ul. J. Kráľa).

Tip: Program Radvanského jarmoku 2015