Nosenie spája je heslom 6. ročníka Európskeho týždňa nosenia detí, ktorý sa začal v pondelok 7. mája a spojil Európu a aj 33 slovenských miest.

Vyvrcholením Európskeho týždňa nosenia detí (ETND) na Slovensku bude festival nosiacej rodiny NOS!, ktorý sa uskutoční v sobotu 12. mája v Dome Evanjelického spolku v Banskej Bystrici. Aj tento, druhý ročník festivalu, je určený všetkým rodičom, budúcim rodičom ako aj celým rodinám

Program festivalu je rôznorodý a inšpirujúci. Rodičia sa na ňom dozvedia nielen to, ako nosiť deti, ale aj ako vychovávať tých najmenších. Slovenskí výrobcovia a predajcovia potrieb na nosenie detí ponúknu na podujatí všetko, čo je potrebné k noseniu – šatky, nosiče – aj netradičné typy, oblečenie a rôzne doplnky. K dispozícii bude celodenné poradenstvo nosenia, odborný program aj detský kútik s herničkou Múdre sovy s prvkami montessori.

„Nosenie detí sa aj u nás, na Slovensku, stalo trendom, ktorého výhody spoznáva čoraz viac rodičov. Nosené deti sú vo všeobecnosti pokojnejšie a menej plačú, pretože sa cítia v bezpečí v rodičovskom náručí. Nosenie podporuje aj rozvoj správnej motoriky a správny vývin kĺbov,“ hovorí predsedníčka Občianskeho združenia Nosma Gabriela Cabanová z Banskej Bystrice.

Festival nosiacej rodiny NOS! v sobotu 12. mája v Dome Evanjelického spolku v Banskej Bystrici (Horná 21), sa začína o 9:30 h a potrvá do 15:00 h. Viac info o festivale nájdete na facebook evente podujatia.

Občianske združenie Nosma vzniklo v roku 2014 s cieľom propagovať nosenie detí a prostredníctvom siete poradkýň nosenia poskytovať rodičom pomoc a podporu pri nosení detí.

Medzi základné fyziologické potreby novorodencov a malých detí okrem iného patrí aj fyzický kontakt. Potreba fyzického kontaktu je pre dieťatko rovnako reálna a dôležitá ako potreba jedla či spánku a jej nedostatok vie dať bábätko veľmi hlasno najavo. Nosenie dieťatka na tele vo vhodnej pomôcke môže rodičom uľahčiť starostlivosť o bábätko a jednoduchšie zosúladiť jeho potreby s bežným chodom rodiny. Aby nosenie bolo pohodlné pre rodiča aj dieťa, je potrebné nosiť správne a využiť všetky benefity, ktoré nosenie detí na tele ponúka. OZ Nosma je organizátorom Európskeho týždňa nosenia detí na Slovensku. Viac na stránke: www.nosma.sk