Od 1. júla, ale v praxi až od pondelka 2. júla, dochádza v Banskej Bystrici k výraznej zmene parkovania v centre Banskej Bystrice. Hodinová sadzba parkovného v uliciach priľahlých Námestiu SNP sa zdvojnásobí. Príjem do mestskej pokladnice ale priamo neporastie.

Od roku 2008 zabezpečuje na základe výsledkov súťaže systém plateného parkovania v centre Banskej Bystrice mestská akciová spoločnosť MBB, pre ktorú rieši kompletnú agendu súvisiacu s parkovaním na základe zmluvy o spolupráci firma EEI. Mestská akciovka získala parkovacie plochy na 15 rokov s dodatkom, že počas nich musí v tejto oblasti preinvestovať 2,5 milióna eur. Aj preto sú ročné príjmy z parkovania do mestskej pokladnice pomerne nízke: „Príjem pre mesto tvorí suma za nájom, ktorá predstavuje približne 40 tisíc Eur ročne,“ uviedla pre BBonline.sk hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Monika Pastuchová. Potenciálny ďalší príjem môže mať mesto z dividend z prípadného zisku akciovej spoločnosti MBB. Jediným úplným príjmom mestskej samosprávy „z parkovania“ sú udelené pokuty, ktoré sú výhradným príjmom metskej pokladnice.

Súčasný zákon nedovoľuje mestám a obciam priamo vyberať parkovné, majú ale právo prenajať verejné priestranstvo. Nájomca už následne poplatky za parkovné vyberať môže.

Ceny sa vyrovnajú Zvolenu

Od vlaňajška spravuje parkovanie v centrálnej mestskej zóne vo Zvolene priamo spoločnosť EEI, ktorá tamojšej samospráve za prenájom verejných priestranstiev ponúkla sumu 156 tisíc Eur ročne, na rozdiel od MBB v Banskej Bystrici ale nemá podmienku preinvestovania určitej čiastky v oblasti rozvoja parkovania. Aj v meste pod Pustým hradom došlo k zonácii parkovísk a euro za hodinu parkovania v centre mesta si vyslúžilo kritiku, vzhľadom na pomerne vysokú cenu v porovnaní s okolitými mestami.

V Banskej Bystrici dosiaľ platila jednotná suma parkovného vo výške 0,50 Eura za hodinu, pričom pri využití platby formou SMS bola cena o desať centov vyššia. Maximálna denná suma za parkovanie bola určená na 6 Eur a toto maximum zostane zachované aj ponovom.

Parkoviská v centre sa rozdelia do troch zón. Červená zóna s hodinovou sadzbou 1 Euro a maximálnym denným parkovným 6 Eur. Ďalej oranžová zóna s vyhradenými miestami a parkoviskami, kde cena zostane zachovaná na 0,50 Eur na hodinu, ale maximálna cena denného parkovného klesne na sumu 3 Eurá a napokon zelená zóna, kde bude platiť suma jedno euro za celodenné parkovanie. Pre obyvateľov v centre sú vydávané rezidentské parkovacie karty.

Prispôsobiť je potrebné aj platenie formou SMS správy, ktoré je naďalej o 20% drahšie, krátku textovú správu posielajte na číslo 2200 v súčasnom tvare BB A1 EČV, ale v prípade, že parkujete v oranžovej zóne, zameňte strednú časť správy za A2 alebo A3 v zóne zelenej. Parkovné je potrebné hradiť počas pracovných dní od 7.00 do 19.00 h a v sobotu od 7.00 do 12.00 h. Zvyšok víkendu zostáva naďalej bezplatný.

V Banskej Bystrici sa samozrejme dá stále zaparkovať na viacerých miestach aj zadarmo, prehľad nájdete napríklad na tejto stránke…